Không nâng lương đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện điều tra.

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Không nâng lương đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện điều tra (Ảnh minh họa)

Cụ thể, cán bộ, đảng viên đang bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm thì bị xem xét, xử lý kỷ luật, kiến ​​nghị xử lý theo kết luận thanh tra giải quyết tố cáo và bị điều tra vi phạm. Hết thời hạn bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, nâng ngạch, nâng ngạch, thăng quân hàm, thăng quân hàm mà chưa thực hiện kế hoạch thanh tra. chức vụ, nâng lương, phong tặng chức danh, khen thưởng, cho thôi việc, từ chức.

Như vậy, đảng viên đang bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã bị xem xét, xử lý kỷ luật, … nhưng chưa thực hiện nâng lương, khen thưởng, v.v.

Ngoài ra, cán bộ, đảng viên đang trong thời gian làm công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xem xét xử lý kỷ luật hoặc có hành vi trái pháp luật trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử đến tuổi nghỉ hưu. được cấp có thẩm quyền giải quyết thủ tục hưởng chế độ hưu trí, tổ chức đảng có thẩm quyền chỉ làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời. thông báo cho đảng viên về nơi cư trú, đồng thời thông báo bằng văn bản cho tổ chức đảng quản lý đảng viên nơi cư trú biết.

Khi đã có báo cáo đề nghị xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm nhưng tổ chức đảng có thẩm quyền chưa ra quyết định kỷ luật hoặc đã báo cáo cấp trên xử lý kỷ luật nhưng phát hiện có bổ sung. vi phạm. những trường hợp liên quan đến vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm khác thì tổ chức đảng có thẩm quyền tiếp tục xem xét, quyết định hoặc phân công đoàn (tổ) kiểm tra, xác minh, xác minh bổ sung vi phạm để kiến ​​nghị xem xét lại việc xử lý kỷ luật.

Đảng viên sau khi chuyển sinh hoạt đảng sang tổ chức đảng mới, nếu phát hiện có vi phạm kỷ luật ở nơi sinh hoạt Đảng trước đây đối với vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ Đảng viên hoặc nhiệm vụ được chi bộ giao, nếu vi phạm chính sách dân số thì vi phạm. chế độ sinh hoạt đảng, thu nộp đảng phí … mà chưa bị xem xét, xử lý thì tùy theo nội dung vi phạm để tổ chức đảng cấp trên của tổ chức đảng quản lý. Đảng viên hiện tại và đảng viên hiện nay xem xét giải quyết hoặc ủy quyền cho tổ chức đảng quản lý đảng viên đương nhiệm hoặc đảng viên trước đây xem xét, xử lý.

Sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng, chậm nhất là 05 ngày, tổ chức đảng phải có văn bản chỉ đạo hoặc đề nghị tổ chức có thẩm quyền xử lý kỷ luật. xử lý hành chính, doanh nghiệp hoặc hình sự. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản chỉ đạo hoặc yêu cầu của tổ chức đảng, tổ chức nhà nước có thẩm quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội phải xem xét, xử lý kỷ luật đối với người đó. khối hành chính, đoàn thể đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên là đảng viên; Nếu quá thời hạn trên phải báo cáo rõ lý do với tổ chức đảng đã chỉ đạo hoặc đề xuất.

Xem thêm nội dung tại Hướng dẫn 02-HD / TW ngày 09/12/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng