Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022 khi nào?

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022 khi nào?

Hiện nay, theo quy định tại Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, hàng năm, công dân được gọi nhập ngũ một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3; Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi nhập ngũ lần thứ hai. Đối với những địa phương có thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm có thể điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ.

Nghĩa là thời gian gọi công dân nhập ngũ năm 2022 sẽ diễn ra vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2022 nếu địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh. Và nếu tình hình dịch bệnh nguy hiểm thì có thể điều chỉnh lại cho phù hợp.

Tại Khoản 4 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

“4. Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này. Điều 33 của Luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định. “

Theo quy định của pháp luật, thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đợt đầu tiên nhập ngũ năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021; Các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để bố trí khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho phù hợp.

Trường hợp công dân được gọi nhập ngũ lần thứ hai vào năm 2022 thì thời điểm khám sức khỏe lần thứ hai do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022 cũng có thể được điều chỉnh để phù hợp với việc điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ như đã nêu. bên trên.

Lưu ý: Trước khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022 sẽ khám sơ tuyển tại cấp xã. Vì vậy, các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ cần lưu ý vấn đề này.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng