Hướng Dẫn Xác Định Hiệu Lực Của ‘Văn Bản Quy Định Chi Tiết’

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn xác định hiệu lực của “văn bản quy định chi tiết” (Hình ảnh minh họa)

** Tại Khoản 1 Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định:

Các văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể để khi có hiệu lực thi hành ngay. Trường hợp văn bản có điều, khoản, điểm, nội dung liên quan đến quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và các nội dung khác cần quy định cụ thể thì ngay tại điều, khoản, điểm đó có thể giao cho cấp có thẩm quyền. quy định chi tiết của quốc gia có thẩm quyền.

Văn bản quy định chi tiết chỉ được quy định nội dung được phân công và không được lặp lại nội dung của tài liệu chi tiết.

Theo quy định này, “văn bản chi tiết” là văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa những nội dung được giao trong một văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

Việc bàn giao, ban hành văn bản quy định chi tiết phải được quy định tại điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật, trong đó nêu rõ cơ quan ban hành văn bản quy định chi tiết và nội dung phân công. chi tiết (nội dung liên quan đến quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và các nội dung khác) phải cụ thể.

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được xác định là văn bản quy phạm pháp luật chi tiết thì đương nhiên hết hiệu lực thi hành cùng thời điểm với văn bản quy định chi tiết thi hành theo quy định tại khoản 4 Điều 154 của Luật. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

** Tại Khoản 2 Điều 38 Nghị định 34/2016 / NĐ-CP quy định rõ văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực như sau:

– Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành thì văn bản quy định chi tiết thi hành các điều, khoản, điểm được giao quy định chi tiết thi hành văn bản đó đồng thời hết hiệu lực thi hành;

– Trường hợp văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực từng phần thì nội dung quy định chi tiết hết hiệu lực của văn bản quy định chi tiết đồng thời hết hiệu lực. của văn bản được quy định chi tiết.

Trường hợp không xác định được nội dung hết hiệu lực của văn bản quy định chi tiết thi hành thì văn bản đó hết hiệu lực thi hành;

– Trường hợp một văn bản quy định chi tiết nhiều văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chỉ có một hoặc một số văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực thi hành thì nội dung của văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực. có hiệu lực đồng thời với một hoặc một số văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực.

Trường hợp không xác định được nội dung hết hiệu lực của văn bản quy định chi tiết thi hành thì văn bản đó hết hiệu lực thi hành.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng