Hướng Dẫn Thuế Thu Nhập Cá Nhân Với Lòng Hiếu, Sự Hiếu Của Người Lao Động

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân với lòng hiếu, sự hiếu của người lao động

Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với đạo hiếu của người lao động (Ảnh minh họa)

– Căn cứ khoản 5 Điều 11 Thông tư 92/2015 / TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về các khoản không tính thuế thu nhập cá nhân:

“… 5. Bổ sung tiết g.10 điểm g khoản 2 Điều 2

g.10) Khoản tiền mà tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập lo việc tang cho bản thân và gia đình người lao động nhận theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập phù hợp với mức xác định. Xác định thu nhập chịu thuế theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

… ”

– Căn cứ điểm 2.30 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018 / TT-BTC):

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014 / TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014 / TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151 / 2014 / TT-BTC) như sau:

… 2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

… 2,30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu chịu thuế, trừ các khoản chi sau:

… Các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trả trực tiếp cho người lao động như: chi báo hiếu, hiếu hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi phí đi nghỉ mát, chi phí hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ học thêm kiến ​​thức tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình CBCNV bị thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con CBCNV đạt thành tích tốt trong học tập; chi tiền đi lại trong các ngày lễ, Tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và các khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi phúc lợi nêu trên không được vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Căn cứ quy định trên, trường hợp đơn vị tự lo tang lễ cho bản thân và gia đình người lao động phải đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư 92/2015 / TT-BTC và phù hợp với quy định tại khoản 5. , Điều 11 Thông tư số phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế theo điểm 2.30 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC (đã được sửa đổi tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018 / TT -BTC) không được tính vào thu nhập chịu thuế của nhân viên.

Công văn 54819 / CTHN-TTHT được ban hành ngày 15/12/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng