Hướng Dẫn Một Số Điểm Mới Về Ghi Nhãn Hàng Hóa

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn một số điểm mới về ghi nhãn hàng hóa (Ảnh minh họa)

– Về ghi nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa xuất khẩu:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định 43/20217 / NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 111/2021 / NĐ-CP thì nhãn hàng hóa xuất khẩu phải thực hiện theo quy định tại pháp luật. của nước nhập khẩu.

– Trường hợp hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ ​​nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau không xác định được xuất xứ:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 111/2021 / NĐ-CP, đối với hàng hóa, bao bì hàng hóa xuất khẩu phải ghi nơi thực hiện công đoạn hoàn thiện cuối cùng, thể hiện bằng một trong các nội dung sau: cụm từ hoặc sự kết hợp của các cụm từ như sau: “lắp ráp tại”; “Đóng chai tại”; “Trộn tại”; “Hoàn thành tại”; “Đóng gói tại”; “Được dán nhãn tại” với tên của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện công đoạn hoàn thiện cuối cùng của hàng hóa.

Ngoài ra, tại Nghị định 111/2021 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2017 / NĐ-CP có một số điểm mới như sau:

– Nghị định này quy định nội dung, cách thức ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa xuất khẩu (khoản 1 Điều 1);

– Nghị định này không áp dụng đối với hàng hóa nhập kho ngoại quan để xuất khẩu sang nước thứ ba (điểm b khoản 2 Điều 1);

– Nội dung thể hiện trên nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường Việt Nam phải được viết bằng tiếng Việt, trừ hàng hóa xuất khẩu không để tiêu thụ nội địa (khoản 1 Điều 7);

– Nội dung bắt buộc phải thể hiện bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt trên nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu khi làm thủ tục thông quan (khoản 2 Điều 10);

– Quy định về việc ghi xuất xứ hàng hóa (Điều 15).

Công văn 5951 / TCHQ-GSQL ban hành ngày 17/12/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng