Hướng Dẫn Khấu Trừ 10% Thuế Tncn Trước Khi Trả Lương Cho Người Lao Động

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả lương cho người lao động (Hình ảnh minh họa)

Theo đó, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến ​​như sau:

– Căn cứ khoản 2 Điều 18 Bộ luật lao động 2019 về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động:

“2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên được ủy quyền cho một người lao động trong nhóm giao kết hợp đồng lao động; trường hợp này phải giao kết hợp đồng lao động. được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như hợp đồng với từng người lao động.

Hợp đồng lao động do người có thẩm quyền ký phải kèm theo danh sách ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động … “

– Căn cứ Thông tư 111/2013 / TT-BTC ngày 15/8/2013:

+ Khoản 2 Điều 2 quy định về thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công bằng tiền hoặc không bằng tiền.

… c) Tiền công nhận được dưới các hình thức: hoa hồng đại lý bán hàng, hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; nhuận bút theo quy định của pháp luật về thuế tài nguyên; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phí dịch vụ quảng cáo; phí dịch vụ khác, thù lao khác… ”

+ Tại khoản 2 Điều 8 về thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

“2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền công và các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế. thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này.

b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế… ”

+ Tại điểm i khoản 1 Điều 25 về khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế:

“đầu tiên. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

… i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công và các khoản khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d khoản 2 Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng nếu người lao động có dưới ba người (03 ) tháng lao động có tổng thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng / lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo thuế suất 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân…. ”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Trung tâm trả tiền công, tiền lương cho cá nhân không có đăng ký kinh doanh, không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng để thực hiện đề xuất, nghiên cứu khoa học. dự án thì thu nhập mà cá nhân nhận được phải chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Trung tâm có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân theo hướng dẫn tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013 / TT-BTC không phân biệt cá nhân đại diện cho tập thể. .

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng