Hướng Dẫn Hồ Sơ, Thủ Tục Hưởng Chế Độ Ốm Đau

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ ốm đau

(1) Thứ tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị và nộp đơn đăng ký

– Người lao động: lập hồ sơ theo quy định tại mục (3) Thành phần hồ sơ trình người sử dụng lao động.

– Người sử dụng lao động: tiếp nhận hồ sơ của người lao động; lập danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK (mẫu số 01B-HSB) trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội.

Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả

– Đơn vị sử dụng lao động: nhận danh sách giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK và trợ cấp.

– Người lao động: nhận trợ cấp.

(2) Cách thực hiện

**Nộp:

– Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho người sử dụng lao động;

– Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo một trong các phương thức sau:

+ Thông qua giao dịch điện tử: người sử dụng lao động lập hồ sơ điện tử, ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc thông qua tổ chức I-VAN; nếu hồ sơ giấy chưa chuyển sang dạng điện tử thì hồ sơ giấy được gửi đến cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

** Nhận kết quả:

– Người sử dụng lao động: trực tiếp nhận danh sách giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc giao dịch điện tử; nhận tiền trợ cấp của cơ quan BHXH và chuyển vào tài khoản của đơn vị để chi trả cho người lao động đăng ký nhận tiền mặt tại đơn vị sử dụng lao động.

– Người lao động được hưởng một trong các hình thức sau:

+ Thông qua tài khoản cá nhân;

+ Trực tiếp nhận tại cơ quan BHXH đối với trường hợp chưa đến nhận tại đơn vị mà đơn vị đã chuyển kinh phí cho cơ quan BHXH;

+ Thông qua đơn vị sử dụng lao động;

+ Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay thì thực hiện theo quy định tại thủ tục “Ủy quyền nhận thay bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

(3) Thành phần hồ sơ

**Dành cho nhân viên:

– Trường hợp điều trị nội trú:

+ Bản sao giấy ra viện của người lao động hoặc con của người lao động dưới 7 tuổi. Trường hợp người bệnh chết tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thay bản sao Giấy báo tử; trường hợp giấy báo tử không ghi thời gian nằm viện thì có thể bổ sung thêm giấy tờ khác của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi thời gian nằm viện;

+ Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian điều trị nội trú phải có bản sao giấy chuyển tuyến hoặc giấy chuyển viện.

– Trường hợp điều trị ngoại trú:

Bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp cả cha và mẹ cùng nghỉ việc để chăm sóc con thì giấy xác nhận nghỉ việc của cha hoặc mẹ là bản sao; hoặc giấy ra viện do bác sĩ chỉ định, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

– Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động đi khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài: Bản sao giấy khám bệnh, chữa bệnh bằng bản dịch ra tiếng Việt của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài.

** Đối với người sử dụng lao động: Bản chính danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK (mẫu 01B-HSB).

(4) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(5) Thời hạn giải quyết: Tối đa 06 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Xem thêm:

>> Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

>> Thủ tục hưởng chế độ thai sản mới nhất 2021

>> Thủ tục điều chỉnh mức đóng BHXH và cấp sổ BHXH mới nhất năm 2021

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng