Hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các khu vực dịch vụ

  • 10/01/2022

Hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các khu dịch vụ (Ảnh minh họa)

Theo Mục I của Hướng dẫn tại Quyết định 5619 / QĐ-BYT, khu dịch vụ bao gồm: Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; Nhà hàng (bao gồm cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thực phẩm ăn liền, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống); Cửa hàng tiện lợi / cửa hàng tiện lợi.

Việc đánh giá nguy cơ nhiễm Covid-19 dựa trên các tiêu chí và thang điểm sau:

Đánh giá của đơn vị quản lý khu vực dịch vụ

Trong việc hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm Covid-19, yêu cầu đơn vị quản lý khu dịch vụ thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 mỗi tuần một lần theo mẫu Phụ lục 4 đính kèm. Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 5619 / QĐ-BYT và cập nhật vào hệ thống antoancovid.vn.

Đơn vị quản lý sẽ tự chấm điểm dựa trên 15 tiêu chí nêu tại Phụ lục 4 kèm theo Hướng dẫn tại Quyết định 5619 / QĐ-BYT. Ví dụ:

– Có kế hoạch / phương án phòng chống dịch COVID-19 cho vùng dịch vụ;

– Phân công và công khai thông tin liên hệ (họ tên, số điện thoại) của cán bộ đầu mối phụ trách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực phục vụ cho cán bộ / công nhân viên, nhân viên bán hàng và khách hàng biết, liên hệ khi cần thiết;

– Ký cam kết với chính quyền địa phương về việc thực hiện và tuân thủ các quy định, khuyến cáo về phòng, chống COVID-19;

– Tạo mã QR hoặc tờ khai y tế để kiểm dịch và trang bị khẩu trang, nước rửa tay tại lối vào khu dịch vụ; …

Mỗi tiêu chí áp dụng thang điểm riêng, chủ yếu dao động từ 5 đến 10 điểm.

Đánh giá hộ kinh doanh / gian hàng trong khu vực kinh doanh dịch vụ

Tương tự, hộ kinh doanh / gian hàng trong khu vực dịch vụ phải thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 mỗi tuần một lần theo 08 tiêu chí tại Phụ lục 5 hướng dẫn tại Quyết định 5619 / QĐ-BYT, ví dụ:

– Tuân thủ sự bố trí nơi bán hàng của đơn vị quản lý khu dịch vụ, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch;

– Yêu cầu chủ cửa hàng, nhân viên / công nhân không làm việc nếu họ có một trong các biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc đang phải cách ly tại nhà theo yêu cầu của khách hàng. Cơ quan y tế;

– Yêu cầu người bán hàng, nhân viên / người lao động luôn tuân thủ Thông điệp 5K và các quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn của đơn vị quản lý khu dịch vụ;

– Nhắc nhở khách hàng luôn đeo khẩu trang, quan sát khoảng cách khi mua hàng và chờ mua hàng; …

Quy mô đối với hộ kinh doanh / gian hàng tại các khu dịch vụ sẽ từ 10 đến 20 điểm.

Sau khi đánh giá tất cả các tiêu chí, đơn vị quản lý, hộ kinh doanh / gian hàng trong khu vực dịch vụ tổng hợp tất cả các điểm trong các tiêu chí và xếp hạng rủi ro như sau:

– Từ 80 đến 100 điểm: hoạt động tốt, ít nguy cơ lây nhiễm.

– Từ 50 đến 79 điểm: học lực trung bình, nguy cơ lây nhiễm.

– Từ 0 đến 49 điểm: hoạt động kém, nguy cơ lây nhiễm cao.

Ghi chú:

– Các khu vực có nguy cơ lây nhiễm, lây nhiễm cao cần được rà soát và khắc phục ngay để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch.

– Điểm trong bảng kiểm là điểm tối đa, người đánh giá có thể cho điểm cao thấp tùy theo đánh giá thực tế.

(Căn cứ vào Phụ lục 4, Phụ lục 5 kèm theo Hướng dẫn tại Quyết định 5619 / QĐ-BYT).

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng