Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Túi Bảo Bối Bằng App An Sinh Tại Tp.

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Bước 1: Tải ứng dụng An Sinh về điện thoại theo đường dẫn:

Lưu ý: Hiện tại, ứng dụng mới chỉ có trên Android. Hệ điều hành iOS sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Bước 2: Đăng ký tài khoản bằng cách nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu bao gồm họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số CMND / CCCD, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ, khai báo bệnh án …. Sau đó nhấn nút Đăng ký.

Bước 3: Tại giao diện chính của ứng dụng, bạn sẽ thấy bản đồ vị trí của mình và các yêu cầu hỗ trợ của mọi người. Để đăng ký nhận túi phúc lợi, nhấn nút Yêu cầu> chọn túi phúc lợi.

Ngoài túi bảo vệ, mọi người có thể nhờ cộng đồng hỗ trợ như:

– Tiền mặt

– Sơ cứu khẩn cấp.

– Đồ cần thiết

– Trợ giúp y tế.