Hướng dẫn chế độ làm việc và nghỉ hè của giáo viên trong đợt dịch Covid-19

  • 10/01/2022

Hướng dẫn chế độ làm việc và nghỉ hè của giáo viên trong đợt dịch Covid-19 (Ảnh minh họa)

– Chế độ làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong điều kiện thực hiện các quy định về phòng chống dịch và triển khai dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học thích ứng với tình hình hiện nay. Tình hình dịch bệnh Covid-19 phải tuân theo các quy định hiện hành.

Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chế độ, chính sách hỗ trợ, có phương án bố trí, phân công giáo viên, nhân viên phù hợp với các phương án dạy học để ứng phó với tình hình. Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương đảm bảo thực hiện chế độ làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy định.

– Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch cụ thể về quản lý, sử dụng giáo viên, nhân viên trong quá trình dạy học nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19. Đảm bảo tuân thủ các quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên trực tuyến, giáo viên không trực tiếp giảng dạy trực tuyến và nhân viên hỗ trợ, phục vụ.

Trong đó lưu ý:

+ Căn cứ vào tình hình thực tế tổ chức dạy học, giáo dục của nhà trường và hoạt động cụ thể của giáo viên để xác định số tiết dạy thực tế và tính quy đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. các tiết dạy khác nhau, từ đó xác định số tiết dạy của giáo viên (kể cả số tiết đã quy đổi).

+ Trường hợp giáo viên được giao nhiệm vụ tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình dùng chung cho nhiều nhóm, lớp, nhiều cấp học, địa phương thì căn cứ vào điều kiện, đặc điểm cụ thể của nhà trường. công việc tính toán, quy đổi sang số tiết dạy phù hợp của giáo viên đó hoặc tính quy đổi cho cả đối tượng tham gia đảm bảo đúng người, đúng việc.

+ Việc quy đổi số tiết dạy của giáo viên thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 11 Thông tư 28/2009 / TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ làm việc. dành cho giáo viên phổ thông.

– Hướng dẫn các cơ sở giáo dục căn cứ quy định về khung thời gian năm học và điều kiện cụ thể của từng trường, công việc của từng giáo viên để bố trí cho giáo viên nghỉ hè, nghỉ hằng năm một cách hợp lý. đảm bảo đúng quy định.

Công văn 4945 / BGDĐT-NGCBQLGD được ban hành ngày 28/10/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng