Hướng dẫn cấp lại, đổi thẻ BHYT không thay đổi thông tin

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn cấp lại, đổi thẻ BHYT không thay đổi thông tin (Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 16/8/2021, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định 811 / QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 595 / QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau:

Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi công tác, học tập, du lịch … ở địa phương khác bị mất thẻ bảo hiểm y tế hoặc thẻ bảo hiểm y tế bị rách, nát, hư hỏng … có nhu cầu cấp lại, cấp đổi. thẻ BHYT (không thay đổi thông tin) đi KCB, BHXH tỉnh, huyện hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị di động thông minh cài đặt ứng dụng VssID và sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng này để KCB BHYT, không cấp, đổi. thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy.

Trường hợp người tham gia BHYT không sử dụng thiết bị di động thông minh, BHXH tỉnh, huyện thực hiện cấp lại, đổi thẻ BHYT giấy theo mẫu thẻ BHYT ban hành tại Quyết định 1666 / QĐ-BHXH ngày 03/03 /. Ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thời hạn giải quyết trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công văn 2701 / BHXH-TST được ban hành ngày 26/08/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng