Hướng Dẫn Cách Tính Tuổi Bổ Nhiệm Và Giới Thiệu Ứng Cử Viên

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn tính tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng viên (Ảnh minh họa)

Theo đó, thống nhất lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định 135/2020 / NĐ-CP để làm căn cứ xác định điều kiện tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. đề cử.

(Tra cứu thời điểm nghỉ hưu theo tháng, năm sinh nơi đây)

Thời gian tính tuổi bổ nhiệm, ứng cử như sau:

– Thời điểm tính: là thời điểm cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ có thẩm quyền (Ban Tổ chức Trung ương đối với trường hợp thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Vụ Tổ chức cán bộ, … đối với trường hợp không thuộc Bộ Chính trị, do Ban Thư ký quản lý) tiếp nhận báo cáo và hồ sơ nhân sự theo quy định.

– Cách tính: Lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ trừ đi tuổi của cán bộ tại thời điểm được đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn đủ 05 năm (60 tháng). đủ tuổi bổ nhiệm, ứng cử trở lên (đối với chức vụ có thời hạn bổ nhiệm, đề cử từ 05 năm trở lên).

Ví dụ: Nam sinh tháng 2/1965, theo Nghị định 135/2020 thì tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi 6 tháng thì đến tháng 8/2021, tuổi đời của người lao động là 56 tuổi 6 tháng (61 tuổi 6 tháng – 56 tuổi 6 tuổi). ) tháng = 5 năm); Như vậy, đến thời điểm tháng 8/2021 đủ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu.

Lưu ý: Tuổi bổ nhiệm đối với sĩ quan trong lực lượng vũ trang thực hiện theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân.

Nội dung hướng dẫn trên sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng