Hướng Dẫn 02-Hd / Tw Thực Hiện Các Quy Định Của Đảng Về Giám Sát Và Thi Hành Kỷ Luật

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn 02-HD / TW thực hiện Quy định của Đảng về giám sát và thi hành kỷ luật (Ảnh minh họa)

Theo Hướng dẫn này, hãy giải thích một số thuật ngữ sau:

– Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao là công việc theo chức danh đã được phê duyệt, bổ nhiệm, bổ nhiệm hoặc bầu cử; theo vị trí việc làm, chức trách và vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị mà đảng viên là đảng viên.

– Kỷ luật oan là việc tổ chức đảng hoặc đảng viên không vi phạm nhưng bị tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận là có vi phạm và bị xử lý kỷ luật theo kết luận.

– Các chức vụ trong Đảng bao gồm các chức danh do tổ chức Đảng bầu, bổ nhiệm hoặc chỉ định đối với đảng viên theo quy định của Đảng (kể cả các chức danh kiêm nhiệm).

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở chi bộ

Các chi bộ phải thường xuyên tự kiểm tra; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát (nêu rõ nội dung, đối tượng, tiến độ, thời gian, phương pháp tiến hành, phân công thành viên đoàn kiểm tra, giám sát cụ thể) và tiến hành kiểm tra. kiểm tra việc chấp hành, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn được giao; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Đảng.

Chi bộ chủ yếu giám sát thường xuyên đối với đảng viên nơi công tác, sinh hoạt và nơi cư trú; Chi bộ có đảng bộ, chi bộ có trên 30 đảng viên, đảng viên phân tán hoặc nhiều tổ chức đảng trực thuộc thì thực hiện giám sát chuyên đề.

Nếu phát hiện đảng viên là cấp ủy viên các cấp sinh hoạt trong chi bộ (từ cấp ủy viên cơ sở trở lên) và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao, chi bộ báo cáo tổ chức đảng cấp trên trực tiếp xem xét, kiểm tra hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xem thêm tại Hướng dẫn 02-HD / TW ngày 09/12/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng