Hồ sơ yêu cầu hỗ trợ hướng dẫn viên gặp khó khăn do Covid-19

  • 10/01/2022

Hồ sơ yêu cầu hỗ trợ hướng dẫn viên gặp khó khăn do Covid-19 (Ảnh minh họa)

(1) Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 23/2021 / NĐ-CP.

(2) Bản sao một trong các giấy tờ sau đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa:

– Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hướng dẫn viên du lịch có thời hạn từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

(Vì vậy hiện nay không còn yêu cầu bản sao phải chứng thực hoặc phải kèm theo bản chính để đối chiếu).

– Thẻ thành viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn viên du lịch.

Điều kiện để được hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên được hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch.

– Thuộc một trong hai trường hợp sau:

+ Có hợp đồng lao động với cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành, kinh doanh dịch vụ hướng dẫn viên du lịch;

+ Là thành viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa.

– Có sự phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch cho hướng dẫn viên tại chỗ.

(Theo Điều 31 Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg)

Đáp ứng các điều kiện nêu trên, hướng dẫn viên sẽ được hỗ trợ 01 lần với mức 3.710.000 đồng / khách.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng