Hình Thức Biểu Quyết, Phê Chuẩn Các Chức Danh Thuộc Thẩm Quyền Của Hội Đồng Nhân Dân

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Mẫu phiếu bầu, phê chuẩn các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND (ảnh minh họa)

– Mẫu số 01 / UBTVQH: Mẫu phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

– Mẫu số 02 / UBTVQH: Mẫu phiếu bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

– Mẫu số 03 / UBTVQH: Mẫu phiếu bầu trưởng ban, phó trưởng ban.

– Mẫu số 05 / UBTVQH: Mẫu phiếu bầu Chủ tịch UNBND.

– Mẫu số 06 / UBTVQH: Mẫu phiếu bầu Phó Chủ tịch UNBND.

– Mẫu số 07 / UBTVQH: Mẫu phiếu bầu thành viên Ủy ban nhân dân.

– Mẫu số 08 / UBTVQH: Mẫu phiếu bầu cử đại biểu HĐND.

– Mẫu số 10 / UBTVQH: Phiếu chuẩn y danh sách cấp ủy viên chuyên trách và cấp ủy viên khác.

– Mẫu số 11 / UBTVQH: Phiếu bầu cử Hội thẩm nhân dân cấp huyện.

Biểu mẫu biểu quyết và phê duyệt
PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng