Hạn Nộp Hồ Sơ Để Nhận Tiền Hỗ Trợ Của Covid-19 Theo Nghị Quyết 68

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hạn nộp hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ của Covid-19 theo Nghị quyết 68

(1) Đối với người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 30/6/2022.

(2) Đối với người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 30/6/2022.

(3) Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương:

Hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 31/01/2022.

(4) Đối với nhân viên nghỉ việc

Hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 31/01/2022.

(5) Đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 31/01/2022.

(6) Đối với trẻ em và những người đang được điều trị Covid-19, cách ly y tế

Hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 31/01/2022.

(7) Đối với viên chức hoạt động nghệ thuật

Hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 31/01/2022.

(8) Đối với hướng dẫn viên du lịch

Hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 31/01/2022.

(9) Đối với kinh doanh hộ gia đình

Hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 31/01/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng