Giảm Quy Định Về Kinh Doanh Vận Tải Hành Khách Theo Hợp Đồng Bằng Ô Tô

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

>> Theo đó, dự kiến ​​cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải hành khách du lịch bằng ô tô như sau:

(1) Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

Bỏ điều kiện phải “Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật”, vì đây là kỹ thuật tham chiếu – không phải điều kiện.

(2) Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh; phương tiện kinh doanh vận tải phải được gắn thiết bị giám sát hành trình của phương tiện.

Đơn giản hóa điều kiện này theo hướng bỏ quy định “Đảm bảo số lượng phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh”.

Do đơn vị kinh doanh vận tải có trách nhiệm đảm bảo số lượng đầu xe phù hợp với loại hình kinh doanh và quy mô của doanh nghiệp nên sẽ tạo cho doanh nghiệp quyền tự chủ trong việc quyết định quy mô kinh doanh vận tải. xí nghiệp.

Giảm quy định về kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng bằng ô tô

(Hình minh họa)

(3) Có chỗ để xe phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm yêu cầu về trật tự, an toàn, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Với nội dung này, điều kiện “Có chỗ để xe phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đảm bảo các yêu cầu về trật tự, an toàn, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường”.

Lý do: Quy định này là trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động phải đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động vận tải của mình, khi đó đơn vị kinh doanh vận tải chỉ bố trí các vị trí đỗ xe cố định. đối với xe ít hoạt động hoặc khi xe bị hư hỏng phải bảo dưỡng, sửa chữa; Điều này tăng tính chủ động cho đơn vị, tránh lãng phí do bắt buộc phải bố trí sát hạch đối với các trường hợp có tần suất hoạt động của phương tiện lớn, đồng thời đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy. Bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy và pháp luật về bảo vệ môi trường.

(4) Đảm bảo số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phù hợp với phương án kinh doanh và phải có hợp đồng lao động bằng văn bản, nhân viên phục vụ trên xe phải được đào tạo nghiệp vụ kinh doanh vận tải. , an toàn giao thông, không sử dụng lái xe bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật

Bỏ điều kiện “Đảm bảo số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phù hợp với phương án kinh doanh và phải có hợp đồng lao động bằng văn bản, nhân viên phục vụ trên xe phải được đào tạo nghiệp vụ kinh doanh vận tải”. giao thông, an toàn giao thông, không sử dụng người điều khiển phương tiện bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật ”.

Lý do bãi bỏ các điều kiện trên:

– Hợp đồng lao động sẽ được điều chỉnh theo Bộ luật lao động.

– Việc đào tạo nhân viên phục vụ trên xe và sử dụng lái xe bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật là trách nhiệm của doanh nghiệp, không phải điều kiện và yêu cầu kinh doanh.

– Nội dung “không được sử dụng người lái xe bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật” chuyển thành Điều quy định các hành vi bị nghiêm cấm.

Để thực hiện phương án giảm trên, đề xuất sửa đổi Luật Giao thông đường bộ năm 2008 với lộ trình bám sát Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Xem chi tiết tại Quyết định 1977 / QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng