Giải đáp về việc nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 / NQ-CP

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Giải đáp về việc nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 / NQ-CP (ảnh minh họa)

CÁC CÂU TRẢ LỜI LIÊN QUAN ĐẾN QUY TRÌNH, THỦ TỤC NHẬN TIỀN HỖ TRỢ

Hỏi: Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp sẽ được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 / NQ-CP như thế nào?

– Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01 gửi người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 20/10/2021, cơ quan BHXH phải hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả các đơn vị sử dụng lao động và công khai danh sách người lao động được hỗ trợ trên trang thông tin. thông tin điện tử của cơ quan BHXH

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động được hỗ trợ để người lao động biết, dự kiến, bổ sung (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và người lao động tự nguyện không hưởng hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan BHXH.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin người lao động cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có) gửi cơ quan BHXH kèm theo tài liệu chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định của pháp luật. , đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ và trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đã điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. . Khuyến khích thanh toán qua tài khoản ngân hàng của nhân viên.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hỏi: Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động (không còn làm việc tại doanh nghiệp hoặc đang sinh sống ở quê) được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 như thế nào?

– Người lao động đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04, Thời hạn nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến hết ngày 20/12/2021.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Năm 2021. Khuyến khích thanh toán qua tài khoản ngân hàng của nhân viên.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ sở pháp lý:

Quyết định 28/2021 / QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Giải đáp về việc nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 / NQ-CP (ảnh minh họa)

TRẢ LỜI LIÊN QUAN ĐẾN ĐỐI TƯỢNG ĐANG VÀ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC HỖ TRỢ

Hỏi: Hiện nay, nhiều nhân viên đang làm việc theo phương thức “3 tại chỗ”, vậy người lao động có nhận được hỗ trợ không?

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 116,

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không kể người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên ngân sách).

Người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” tức là người lao động vẫn đang hưởng lương và được đóng các loại bảo hiểm xã hội, trong đó có bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, những người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” đến ngày 30/9/2021 mới đủ điều kiện để được hỗ trợ.

Hỏi: Người lao động đang trong thời gian nghỉ thai sản có được nhận tiền hỗ trợ không?

Hiện nay, theo hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595 / QĐ-BHXH:

“6. Trường hợp người lao động nghỉ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng mà đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH. bảo hiểm, không được tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng… ”

Theo thông báo mới đây của Bảo hiểm xã hội, các trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tính đến ngày 30/9/2021 bao gồm nghỉ không hưởng lương, tạm dừng, ngừng việc, nghỉ thai sản, ốm đau.

Như vậy, trong trường hợp người lao động đang trong thời gian nghỉ thai sản thì vẫn được nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Hỏi: Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không?

Xét trường hợp người lao động đã nghỉ việc (chấm dứt hợp đồng lao động), tức là không đóng bảo hiểm thất nghiệp thì để được hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, người lao động (không kể người đang hưởng lương hưu hàng tháng) phải đáp ứng. 02 điều kiện:

(1) Không đóng BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021.

(2) Có bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Có thể hiểu, ở điều kiện thứ hai, người lao động chỉ cần bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 dù đã hưởng hay chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ đã nhận trợ cấp thất nghiệp mà tháng lẻ còn dư tháng lẻ chưa nhận trợ cấp thì số tháng lẻ này đang được bảo lưu thì người lao động sẽ được hưởng (2)

Xem chi tiết: Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp, có được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không?

Hỏi: Người lao động đã hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không?

Trường hợp người lao động đã hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng chưa nhận được do bảo lưu quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 28/2015 / NĐ-CP thì được hỗ trợ:

c) Việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động có tháng lẻ chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 28/2015 / NĐ-CP.

Người lao động có thể kiểm tra số tháng chưa nhận trợ cấp trên ứng dụng VssID theo hướng dẫn TẠI ĐÂY.

Hỏi: Nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 có mất thời gian đóng BHTN không?

Về nguyên tắc, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chỉ mất khi người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm năm 2013. Ngoài ra, chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết 116 / NQ-CP là chính sách hỗ trợ độc lập. thiết lập với chính sách hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm 2013. Do đó, việc người lao động được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không ảnh hưởng, mất thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hỏi: Người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp Việt Nam có được hỗ trợ không?

Theo quy định hiện hành, người lao động nước ngoài không thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp nên không được hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Hỏi: Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 / NQ-CP thì có được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không?

Chính sách hỗ trợ tại hai Nghị quyết này hoàn toàn độc lập với nhau và Nghị quyết 116 cũng không quy định người lao động đã nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 sẽ không được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116. Vì vậy, nếu người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhận hỗ trợ của Covid-19 trong cả hai Nghị quyết, anh sẽ nhận được hỗ trợ ở cả hai.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng