Giải Đáp Các Thắc Mắc Liên Quan Đến Việc Bỏ Sổ Hộ Khẩu Giấy

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Giải đáp thắc mắc liên quan đến việc bỏ sổ hộ khẩu (Ảnh minh họa)

Hỏi: Khi nào nhà nước chính thức bãi bỏ sổ hộ khẩu?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 thì sổ hộ khẩu mới sẽ không được cấp từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên, sổ hộ khẩu đã cấp sẽ được sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Hỏi: Từ ngày 1/7/2021 có bị thu hồi hết sổ hộ khẩu không?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 thì sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31/12/2022 và chỉ được thu hồi trong trường hợp công dân làm thủ tục. đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Không phải tất cả người dân phải mang sách cũ đến nộp từ ngày 1/7/2021; Nếu không có gì thay đổi, sách đã phát hành sẽ được tiếp tục sử dụng đến hết năm 2022.

Ví dụ: A có hộ khẩu tại quận B, nhưng khi A đến làm thủ tục chuyển đến địa chỉ khác thì thông tin trong sổ hộ khẩu về nơi thường trú sẽ thay đổi. trả lại sổ hộ khẩu đó.

Hỏi: Nếu tôi bỏ sổ hộ khẩu thì làm cách nào để chứng minh nơi đăng ký thường trú và xác định nhân thân?

Trả lời: Theo Khoản 3 Điều 22 Luật Cư trú 2020

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác minh, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào cơ sở dữ liệu. dữ liệu cư trú và thông báo cho người đăng ký thông tin đăng ký thường trú cập nhật; trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. ”

Vì vậy, những thay đổi về hộ khẩu thường trú sẽ được Công an cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về nhân khẩu.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 37 Luật Cư trú 2020, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến họ, tên, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú, tạm trú, hiện tại. …

Như vậy, khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, công dân chỉ cần xuất trình CMND / CCCD, cơ quan có thẩm quyền sẽ tra cứu được thông tin nơi cư trú, nhân thân.

Hỏi: Với việc bị thu hồi sổ hộ khẩu, thủ tục đăng ký nhập học, đăng ký xe, hồ sơ nhà đất … được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Thu hồi sổ hộ khẩu là toàn bộ thông tin của công dân trên sổ hộ khẩu bị thu hồi đã được cập nhật đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mục đích của việc xin cấp sổ hộ khẩu trước đây nhằm xác nhận thông tin cá nhân của cá nhân. Vì vậy, khi làm các thủ tục liên quan trước đây phải có sổ hộ khẩu thì nay sẽ khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu dân cư để xác nhận mà không cần phải xuất trình sổ hộ khẩu nữa.

Hỏi: Khi bỏ sổ hộ khẩu, tôi muốn thay đổi các thông tin liên quan đến sổ hộ khẩu như thay đổi chủ hộ, thông tin hộ tịch .. thì phải làm thế nào?

Trả lời: Để thực hiện điều chỉnh thông tin liên quan đến sổ hộ khẩu, công dân cần thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật Cư trú 2020 như sau:

Hồ sơ điều chỉnh thông tin cư trú bao gồm:

– Tờ khai thay đổi thông tin nơi cư trú;

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc điều chỉnh thông tin.

Thủ tục điều chỉnh thông tin về nơi cư trú được thực hiện như sau:

Các thành viên trong hộ gia đình nộp đơn tại cơ quan đăng ký cư trú. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm chỉnh lý thông tin về chủ hộ trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho thành viên. hộ gia đình về việc có thông tin cập nhật; trường hợp từ chối điều chỉnh phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hỏi: Khi bỏ sổ hộ khẩu, người dân muốn biết và khai thác những thông tin liên quan đã ghi trong sổ hộ khẩu của mình như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 37 Luật Cư trú 2020, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến họ, tên, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú, tạm trú, hiện tại. …

Vì vậy, người dân muốn biết và khai thác thông tin có thể thực hiện theo hai cách theo quy định tại Nghị định 137/2015 / NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 37/2021 / NĐ-CP:

– Khai thác các yêu cầu thông tin bằng văn bản

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản đề nghị cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến người có thẩm quyền quy định tại Điều 9 Nghị định này.

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cung cấp thông tin: trường hợp đồng ý cho phép khai thác thông tin thì có văn bản trả lời và cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức. , cá nhân và trường hợp không đồng ý cho phép khai thác thông tin thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Khai thác thông qua dịch vụ nhắn tin

Công dân khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua dịch vụ nhắn tin theo hướng dẫn của Bộ Công an.

– Khai thác qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Như vậy, người dân khi muốn biết thông tin liên quan đến cư trú thì khai thác theo hướng dẫn trên.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng