Dự Kiến ​​Số Lượng Đại Biểu Quốc Hội Khóa Xv Của 63 Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

– Dự kiến ​​phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo nguyên tắc sau:

+ Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 03 đại biểu cư trú, làm việc trên địa bàn;

+ Số đại biểu tiếp theo được tính theo dân số và đặc điểm của từng địa phương, bảo đảm tổng số đại biểu Quốc hội dự kiến ​​được bầu là 500 đại biểu;

+ Đảm bảo mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 06 đại biểu.

– Dự kiến ​​phân bổ đại biểu ở Trung ương cho người ứng cử ở địa phương theo nguyên tắc sau:

+ Đoàn đại biểu Quốc hội có 06 đại biểu, trung ương có 02 đại biểu;

+ Đoàn đại biểu Quốc hội có 07 đại biểu, trung ương có 03 đại biểu;

+ Đoàn Đại biểu Quốc hội có 08 đại biểu, Trung ương Đảng có 03-04 đại biểu;

+ Đoàn Đại biểu Quốc hội có 09 đại biểu, Trung ương Đảng có 04 đại biểu;

+ Đoàn đại biểu Quốc hội có 11-14 đại biểu, trung ương có 05-07 đại biểu;

+ Đoàn Đại biểu Quốc hội có 29-30 đại biểu, sau đó có 14-15 đại biểu Trung ương Đảng.

Chi tiết số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV dự kiến ​​được bầu ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân bổ cụ thể trong danh sách sau:

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng