Đóng BHXH tự nguyện bao lâu thì được nhận lương hưu?

  • 10/01/2022

Về vấn đề này, LUẬT HỒNG ĐỨC trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 73. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

2. Người lao động đủ điều kiện về tuổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm thì được đóng đến đủ 20 năm để hưởng lương hưu ”.

Như vậy, người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH tự nguyện trở lên được hưởng chế độ hưu trí. Trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi đời mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng đến đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 3 Nghị định 134/2015 / NĐ-CP thì mức lương hưu hằng tháng được tính bằng mức nhân với mức hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng lương hưu hàng tháng được tính như sau:

– Người nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45%, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm năm đóng bảo hiểm xã hội. đóng BHXH là 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa là 75%;

– Nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, mức hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, thì cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính như sau: cộng thêm 2. %; mức tối đa là 75%;

– Nam giới nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, mức hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cộng từng năm đóng. xã hội, tính thêm 2%; lên đến 75%:

Năm nghỉ hưu

Số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 45%.

2018

16 năm

2019

17 năm

Năm 2020

18 năm

Năm 2021

19 năm

Từ 2022 trở đi

20 năm

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng