Điều Kiện Thực Hiện Cam Kết Chi Ngân Sách Nhà Nước Qua Kho Bạc Nhà Nước

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Điều kiện thực hiện cam kết chi NSNN qua KBNN (Ảnh minh họa)

Theo đó, đơn vị sử dụng ngân sách được cam kết chi khi có đủ các điều kiện sau:

(1) Giấy đề nghị cam kết chi của đơn vị sử dụng ngân sách phải đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu thông tin theo Mẫu quy định tại Nghị định 11/2020 / NĐ-CP và đảm bảo tính pháp lý, cụ thể:

– Con dấu, chữ ký trên Giấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước, điều chỉnh cam kết chi ngân sách nhà nước phải phù hợp với mẫu con dấu, chữ ký đã đăng ký giao dịch tại Kho bạc Nhà nước và đảm bảo còn giá trị.

(So ​​với hiện hành, văn bản quy định rõ hơn là Giấy đề nghị cam kết chi NSNN, điều chỉnh cam kết chi NSNN và phải còn hiệu lực).

– Hợp đồng thực hiện cam kết thanh toán phải đảm bảo tính hợp pháp, hiệu lực của hợp đồng.

(Hiện nay yêu cầu thực hiện đúng quy trình, thủ tục về mua sắm, đấu thầu, chỉ định thầu).

(2) Số kinh phí đề nghị cam kết chi không vượt dự toán hoặc kế hoạch vốn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao mà vẫn được phép sử dụng.

(So ​​với hiện tại, thêm cụm từ “kế hoạch vốn”).

– Trường hợp đầu năm ngân sách chưa được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách nhà nước:

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát cam kết chi trên cơ sở dự toán tạm giao ngân sách nhà nước của các đơn vị sử dụng ngân sách cho các nhiệm vụ chi không thể chậm tiến độ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và ngân sách nhà nước. các văn bản pháp luật hiện hành.

(So ​​với hiện hành, đổi cụm từ “cơ quan nhà nước có thẩm quyền” bằng “Quốc hội, Hội đồng nhân dân”, bổ sung thêm yếu tố “không thể chậm trễ” đối với dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách nhà nước).

– Trường hợp tạm ứng dự toán ngân sách nhà nước năm sau:

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát cam kết chi trên cơ sở tạm ứng dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

(So ​​với hiện hành, thay “đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư” bằng “cơ quan nhà nước có thẩm quyền”).

(3) Giấy đề nghị cam kết chi ngân sách năm hiện hành của đơn vị sử dụng ngân sách phải được gửi đến Kho bạc Nhà nước chậm nhất là ngày 25 tháng 01 năm sau.

(So ​​với hiện tại, bỏ qua ngoại lệ “cam kết chi tiêu trước các khoản phí thường xuyên”)

(4) Có đầy đủ hồ sơ đề nghị cam kết chi theo quy định và dự toán, kế hoạch vốn được nhập, phê duyệt trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách – Kho bạc (TABMIS).

Thông tư 89/2021 / TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2021 và thay thế Thông tư 113/2008 / TT-BTC và Thông tư 40/2016 / TT-BTC.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng