Điều Kiện Thành Lập Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Trong Lĩnh Vực Văn Hóa

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư 14/2021 / TT-BVHTTDL quy định điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch như sau:

– Đạt các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên ngành về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch (nếu có).

– Phù hợp với quy hoạch ngành cả nước hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ công tác quản lý nhà nước;

– Bảo đảm số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người (trừ đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư, khi thành lập các đơn vị này phải có số lượng người làm việc là công chức tối thiểu. xác định theo Đề án thành lập. Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư, hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp, số lượng người làm việc tối thiểu là viên chức và người có chuyên môn theo chế độ hợp đồng. nhân công.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài, số lượng người làm việc do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

– Có trụ sở làm việc hoặc đề án giao đất để xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xây dựng trụ sở mới); thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân lực và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài: Ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ Khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020 / NĐ-CP, cần đảm bảo theo quy chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ nước sở tại về việc thành lập và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư 14/2021 / TT-BVHTTDL có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng