Điều Kiện Doanh Nghiệp Đưa Người Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Từ Ngày 01 Tháng 01 Năm 2022

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Điều kiện doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ ngày 1/1/2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (doanh nghiệp dịch vụ) phải duy trì các điều kiện quy định tại Điều 10 Luật Người lao động Việt Nam. đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và phải đáp ứng một số điều kiện bổ sung tùy từng trường hợp cụ thể:

* Điều kiện đưa người lao động trong nước đi làm việc ở nước ngoài

– Thực hiện hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước tiếp nhận lao động.

+ Có đủ số lượng cán bộ chuyên môn để thực hiện các hoạt động và đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ Có ít nhất 01 cán bộ chuyên môn làm công tác tìm kiếm và phát triển thị trường lao động nước ngoài, có trình độ ngoại ngữ phù hợp với nước tiếp nhận lao động và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm đưa người lao động Việt Nam sang Việt Nam. Nam giới đi làm việc tại nước tiếp nhận lao động;

+ Có ít nhất 01 cán bộ chuyên môn thường trực ở nước ngoài để thực hiện công tác quản lý lao động, có trình độ ngoại ngữ phù hợp với nước tiếp nhận lao động và ít nhất 01 năm kinh nghiệm đưa người lao động. Việt Nam đi làm việc tại nước tiếp nhận lao động;

+ Có ít nhất 01 cán bộ chuyên môn thực hiện công tác giáo dục định hướng có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước tiếp nhận lao động.

– Phải đảm bảo người lao động có kinh nghiệm làm giúp việc gia đình ở nước ngoài hoặc có kiến ​​thức về công việc giúp việc gia đình và trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của bên tiếp nhận lao động nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

(Hiện tại, Nghị định 38/2020 / NĐ-CP chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận lao động là khu vực Trung Đông.)

* Điều kiện đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản

– Có đủ số lượng cán bộ chuyên môn để thực hiện các hoạt động và đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ Có ít nhất 01 nhân viên nghiệp vụ thực hiện các hoạt động tìm kiếm và phát triển thị trường lao động nước ngoài, có trình độ tiếng Trung đạt HSK5, tiếng Nhật tối thiểu N2 (chuẩn JLPT) hoặc tương đương.

+ Có ít nhất 01 cán bộ nghiệp vụ quản lý lao động có trình độ tiếng Trung Quốc đạt HSK5 trở lên, tiếng Nhật tối thiểu N2 (chuẩn JLPT) hoặc tương đương và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản.

+ Có ít nhất 01 cán bộ nghiệp vụ hoạt động giáo dục định hướng có ít nhất 01 năm kinh nghiệm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản

– Không bị xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giới thiệu vào cơ quan. cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan (Đối với trường hợp đưa người lao động đi Đài Loan).

– Đạt tiêu chuẩn đối với doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản theo thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản. trường hợp đưa người lao động sang Nhật Bản)

(Hiện nay, Nghị định 38/2020 / NĐ-CP chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi đào tạo kỹ năng tại Nhật Bản).

Điều 10 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi có đủ các điều kiện. Như sau:

– Có vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng Việt Nam trở lên; có chủ sở hữu, tất cả các thành viên và cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư;

– Đã ký quỹ theo quy định tại Điều 24 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Có người đại diện theo pháp luật là công dân Việt Nam, có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dịch vụ. Công việc; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chưa có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. tài sản, quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng, tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái pháp luật, tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, tội cưỡng bức người khác trốn đi nước ngoài, ở lại ra nước ngoài bất hợp pháp;

– Có đủ số lượng cán bộ chuyên môn để thực hiện các nội dung quy định tại Điều 9 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Có cơ sở vật chất của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định đáp ứng yêu cầu giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Có trang thông tin điện tử.

Nghị định 112/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và thay thế Nghị định 38/2020 / NĐ-CP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng