Điều kiện để người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Điều kiện để người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh minh họa)

Hiện nay, theo quy định của Luật việc làm 2013, người lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

– Trợ cấp thất nghiệp;

– Hỗ trợ học nghề;

– Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

– Được hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

(2) Giao diện người dùng trả phí:

– Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

– Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

(3) Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm;

(4) Sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mà chưa tìm được việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

– Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

– Đang học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

– Đang bị giam giữ; chấp hành án phạt tù;

– Ra nước ngoài định cư; đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Chết.

Điều kiện hỗ trợ học nghề

Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Thỏa mãn các điều kiện (1), (3) và (4) nêu trên;

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Điều kiện hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động muốn tìm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng