Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn hiện có khó khăn

  • 11/01/2022

Danh sách các thôn, xã vùng sâu, vùng xa ban hành kèm theo Quyết định 582 / QĐ-TTg ngày 28/4/2017 bao gồm:

– Bổ sung danh sách thôn khó khăn theo Quyết định 103 / QĐ-TTg ngày 22/01/2019.

– Điều chỉnh tên thôn theo Quyết định 103 / QĐ-TTg.

– Xóa danh sách thôn, bản thoát khỏi diện ĐBKK theo Quyết định 103 / QĐ-TTg.

– Điều chỉnh danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I theo Quyết định 103 / QĐ-TTg.

Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn

Có danh sách các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng