Danh Sách Thôn, Xã Đặc Biệt Khó Khăn Hiện Có Khó Khăn

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Danh sách các thôn, xã vùng sâu, vùng xa ban hành kèm theo Quyết định 582 / QĐ-TTg ngày 28/4/2017 bao gồm:

– Bổ sung danh sách thôn khó khăn theo Quyết định 103 / QĐ-TTg ngày 22/01/2019.

– Điều chỉnh tên thôn theo Quyết định 103 / QĐ-TTg.

– Xóa danh sách thôn, bản thoát khỏi diện ĐBKK theo Quyết định 103 / QĐ-TTg.

– Điều chỉnh danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I theo Quyết định 103 / QĐ-TTg.

Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn

Có danh sách các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng