Đảng Phí

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Đảng phí (Ảnh minh họa)

Thu nhập hàng tháng của đảng viên để tính đóng đảng phí gồm: tiền lương, một số khoản phụ cấp; tiên công; Sinh hoạt phí; Thu nhập khác.

Đảng viên được xác định thu nhập thường xuyên, đóng đảng phí theo tỷ lệ phần trăm (%) trên thu nhập hàng tháng (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân); Đảng viên khó xác định thu nhập nên quy định mức đóng hàng tháng cụ thể cho từng loại đối tượng.

1. Đảng viên trong cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang:

1.1. Mức đóng đảng phí của “đảng viên trong cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp đóng đảng phí hàng tháng bằng 1% tiền lương (lương theo ngạch bậc). tiền lương theo quy định của cấp có thẩm quyền), phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền lương ”Thu nhập tính đảng phí của đảng viên bao gồm:

– Trả lương theo ngạch, lương tăng thêm do thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 130/2005 / NĐ-CP và Thông tư 03/2006 / TTLT-BTC-BNV.

– Các khoản phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung, thâm niên nghề được tính đóng BHXH.

– Đảng viên đang hưởng chế độ tiền lương phải đóng đảng phí hàng tháng bằng 1% tiền lương.

– Các khoản phụ cấp không bao gồm thu nhập đảng phí như: phụ cấp thu hút, ưu đãi, phụ cấp nghề không bao gồm đóng BHXH.

1.2. Đảng viên trong lực lượng vũ trang nhân dân:

– Đảng viên trong Quân đội nhân dân:

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp xếp lương theo quân hàm hàng tháng đóng đảng phí bằng 1% tiền lương, phụ cấp tính đóng BHXH.

+ Hạ sĩ quan, binh sĩ đóng đảng phí hàng tháng bằng 1% phụ cấp.

+ Công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng, hằng tháng đóng đảng phí bằng 1% tiền lương (kể cả nâng bậc lương), phụ cấp đóng BHXH, tiền lương.

– Đảng viên trong Công an nhân dân:

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương theo cấp bậc quân hàm, hàng tháng đóng đảng phí bằng 1% tiền lương, các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội.

+ Công nhân, viên chức, lao động hợp đồng, lao động tạm thời, đóng đảng phí bằng 1% tiền lương (kể cả nâng bậc lương), phụ cấp đóng BHXH, tiền lương.

+ Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ có thời hạn hưởng phụ cấp quân hàm; học sinh, sinh viên hưởng sinh hoạt phí, mức đóng đảng phí hàng tháng bằng 1% phụ cấp, sinh hoạt phí.

Đối với đảng viên thuộc các đối tượng trên nếu làm việc trong các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang thì mức đóng đảng phí như đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp.

2. Đảng viên hưởng lương bảo hiểm xã hội và đóng đảng phí hàng tháng bằng 0,5% mức lương đóng bảo hiểm xã hội.

3. Đảng viên đang làm việc trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế:

3.1. “Đảng viên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sự nghiệp kinh tế, giáo dục, y tế, báo chí …) thì mức đóng đảng phí hàng tháng bằng 1% tiền lương (trong đó bao gồm cả lương tăng thêm), phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền lương ”; thu nhập tính đóng đảng phí bao gồm:

– Mức lương theo bậc học; tiền lương tăng thêm (nếu có) do cấp có thẩm quyền quyết định và phê duyệt.

– Các khoản thu nhập bổ sung khác được chi từ quỹ tiền lương của đơn vị.

– Các khoản phụ cấp được tính đóng BHXH.

– Đảng viên đang hưởng chế độ tiền lương phải đóng đảng phí hàng tháng bằng 1% tiền lương.

3.2. “Đảng viên làm việc trong doanh nghiệp, mức đóng đảng phí hàng tháng bằng 1% tiền lương, phụ cấp tính đóng BHXH; tiền lương và các khoản thu nhập khác từ quỹ tiền lương của đơn vị ”được hướng dẫn như sau:

– Các khoản thu nhập từ quỹ tiền lương của doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm, tiền lương tăng thêm từ kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.

– Đảng viên đang hưởng chế độ tiền lương phải đóng đảng phí hàng tháng bằng 1% tiền lương.

4. Các Đảng viên khác trong nước:

4.1. Đảng viên làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, lao động tự do …:

– Trong độ tuổi lao động:

+ Khu vực nội thành các thành phố trực thuộc Trung ương đóng đảng phí 10.000 đồng / tháng.

+ Khu vực nội thành đô thị loại I, loại II, loại III thuộc tỉnh trực thuộc Trung ương đóng đảng phí 8.000 đồng / tháng.

+ Ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (khu vực III theo quy định của Chính phủ) đảng phí 4.000 đồng / tháng.

+ Các khu vực còn lại đóng phí bên 6.000đ / tháng.

– Đối với đảng viên ngoài độ tuổi lao động (nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi); Đảng viên là thương binh, bệnh binh, người mất sức lao động, mức đóng đảng phí bằng 50% đảng viên trong độ tuổi lao động theo từng khu vực.

4.2. Đảng viên là học sinh, sinh viên không hưởng lương, phụ cấp, đóng đảng phí 3.000 đồng / tháng.

4.3. Đảng viên là chủ trang trại; Đối với chủ cửa hàng thương mại, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, mức đóng đảng phí theo khu vực như sau: Khu vực nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương, mức đóng đảng phí là 30.000 đồng / tháng.

– Khu vực nội thành đô thị loại I, loại II, loại III thuộc các tỉnh trực thuộc Trung ương đóng đảng phí 25.000 đồng / tháng.

– Ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (khu vực III theo quy định của Chính phủ) đảng phí 15.000 đồng / tháng.

– Các khu vực còn lại đóng phí bên 20.000đ / tháng.

5. Đảng viên sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài:

5.1. Đảng viên đi nước ngoài theo diện hưởng lương, sinh hoạt phí: Cơ quan đại diện (kể cả phu nhân, phu quân); doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, tư vấn du học cho sinh viên, chuyên gia, cộng tác viên …, mức đóng đảng phí bằng 1% tiền lương hoặc sinh hoạt phí.

5.2. Đảng viên đi du học tự túc; Đảng viên đi công tác nước ngoài; Đảng viên theo gia đình, Đảng viên là thành viên của giới kinh doanh tự do:

– Đảng viên đi du học tự túc, Đảng viên đi cùng gia đình, Đảng viên thuộc diện doanh nhân tự do:

+ Đảng viên đi du học tự túc, đảng viên đi cùng gia đình mức đóng 2 USD / tháng.

+ Đảng viên là đảng viên buôn bán tự do; kinh doanh nhỏ, dịch vụ, thanh toán là 3 USD / tháng.

– Đảng viên đi làm việc ở nước ngoài:

+ Làm việc tại các nước thuộc các nước công nghiệp phát triển và các nước có thu nhập bình quân đầu người cao (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan …), mức đóng đảng phí hàng tháng là 4 USD / tháng.

+ Làm việc tại các nước khác, mức lương hàng tháng là 2 USD / tháng.

5.3. Đảng viên là chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu doanh nghiệp, khu thương mại, mức đóng đảng phí hàng tháng tối thiểu là 10 USD / tháng.

** Các khoản phụ cấp và trợ cấp được trả bằng hiện vật; phụ cấp không bao gồm tiền đóng bảo hiểm xã hội; trợ cấp chính sách xã hội như trợ cấp người hoạt động cách mạng trước năm 1945, trợ cấp Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, trợ cấp thương tật, trợ cấp thân nhân tàn tật. bác sĩ, trợ cấp chất độc da cam…. Không tính vào thu nhập để tính đảng phí.

Đảng viên có nhiều nguồn thu thì đóng đảng phí theo mức thu nhập tại cơ quan, đơn vị hoặc trên địa bàn đảng viên sinh sống.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng