english
english

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

  • 16/08/2018
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu có thể là dấu hiệu nhìn thấy dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.
Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký bảo hộ lô gô
· Tư vấn chiến lược xây dựng, phát triển thương hiệu, thiết kế và bảo hộ lô gô;
· Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu; 
· Tra cứu, cung cấp thông tin về việc sử dụng và đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam và nước ngoài;
· Đại diện trong việc nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ lô gô, ghi nhận sửa đổi, gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam và ở nước ngoài;
· Đàm phán, soạn thảo hợp đồng, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu ở Việt Nam và ở nước ngoài;
· Thực thi các quyền nhãn hiệu, lô gô đang được bảo hộ: điều tra, giám sát, thương lượng, hòa giải, khởi kiện ra tòa hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác xử lý vi phạm ở Việt Nam và nước ngoài;
· Tư vấn đăng ký bảo hộ các quyền sở hữu trị tuệ khác.
Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và đăng ký lô gô cho doanh nghiệp
· Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký lô gô, nhãn hiệu hàng hoá;
· Quy chế sử dụng nhãn hiệu hàng hoá (nhãn hiệu tập thể);
· Mẫu nhãn hiệu hàng hoá, mẫu lô gô;
· Bản sao tài liệu xác nhận quyền đăng ký kinh doanh hợp pháp (Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ...), gồm một (01) bản;
· Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp;
· Các tài liệu khác theo yêu cầu khi sử dụng dịch vụ pháp lý.
 
Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa
Thời gian đăng ký nhãn hiệu được thực hiện theo quy định của pháp luật, trong đó:
· Xét nghiệm hình thức đơn kéo dài một (01) tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày người nộp đơn nộp đầy đủ các tài liệu cần thiết theo luật định. Đơn Nhãn hiệu sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp cho mục đích phản đối đơn của bên thứ ba trong vòng (02) tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ.
· Xét nghiệm nội dung dự kiến kéo dài sáu (06) tháng kể từ ngày đơn được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.
· Sau khi kết thúc việc xét nghiệm nội dung, Cục sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho người nộp đơn một Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung đơn. Nếu kết quả xét nghiệm nội dung khẳng định nhãn hiệu xin đăng ký đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, Cục sở hữu trí tuệ sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong khoảng 1 tháng sau khi người nộp đơn nộp lệ phí cấp văn bằng.
 
PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng