ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN THƯƠNG HIỆU

  • 16/08/2018

Khách hàng tư vấn Đăng ký bản quyền thương hiệu tại Công Ty Chúng Tôi sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:
1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Đăng ký bản quyền thương hiệu như:
- Tư vấn những quy định của pháp luật về Đăng ký bản quyền thương hiệu.
- Tiến hành các tra cứu liên quan đến thương hiệu đăng ký bản quyền.
- Tư vấn về khả năng bảo hộ thương hiệu.
- Tư vấn những yếu tố được bảo hộ, những yếu tố không nên bảo hộ.
- Tư vấn các thủ tục Đăng ký bản quyền thương hiệu.
- Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ trối của thương hiệu.
- Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Đăng ký bản quyền thương hiệu, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
3. Đại diện hoàn tất các thủ tục Đăng ký bản quyền thương hiệu cho khách hàng, cụ thể:
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Chúng Tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ Đăng ký bản quyền thương hiệu cho khách hàng.
- Đại diện lên Cục sở hữu trí tuệ để nộp hồ sơ Đăng ký bản quyền thương hiệu cho khách hàng.
- Đại diện nhận giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền thương hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ cho khách hàng.
- Theo dõi xâm phạm Thương hiệu, tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết.
- Soạn công văn trả lời phúc đáp khi xảy ra tranh chấp Thương hiệu với các chủ đơn khác.
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn !

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng