Công dân không phân biệt dân tộc, tầng lớp xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo khi đến tuổi quy định đều phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Công dân tham gia nghĩa vụ quân sự (Ảnh minh họa).

Theo đó, theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi công dân nhập ngũ được quy định cụ thể như sau:

– Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi;

– Trường hợp công dân nam đã được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian đào tạo của một trình độ đào tạo thì được tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Ví dụ:

Anh A sinh ngày 01 tháng 01 năm 2000, thời điểm anh A đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ là ngày 01 tháng 01 năm 2018. Thời điểm anh A hết 25 tuổi là hết ngày 01/01/2025 và hết 27 tuổi là hết ngày 01/01/2027.

Một số tiêu chuẩn gọi công dân nhập ngũ khác theo quy định tại Thông tư 148/2018 / TT-BQP ngày 04/10/2018:

Tiêu chuẩn chính trị:

+ Thực hiện theo Thông tư liên tịch 50/2016 / TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016.

+ Đối với các cơ quan, đơn vị và các chức danh chủ chốt trong Quân đội; đội tiêu binh, nghi lễ; Lực lượng Vệ binh, Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Tiêu chuẩn sức khỏe:

+ Tuyển chọn công dân đạt sức khỏe bậc 1,2,3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016 / TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016.

+ Đối với các cơ quan, đơn vị và các chức danh quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư 148/2018 / TT-BQP, việc tuyển chọn phải bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

+ Không gọi nhập ngũ đối với công dân có tật khúc xạ về mắt loại 3 (cận thị từ 1,5 điốp trở lên, viễn thị các độ); nghiện ma tuý, nhiễm HIV, AIDS.

Tiêu chuẩn văn hóa:

+ Tuyển chọn và gọi công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương khó khăn không đủ chỉ tiêu giao quân báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tuyển chọn số lượng công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

+ Các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; Các dân tộc thiểu số dưới 10.000 người được tuyển không quá 25% số công dân có trình độ học vấn tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng