Công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được hưởng các chế độ, chính sách không chỉ cho bản thân mà còn cho thân nhân theo quy định tại Nghị định 27/2016 / NĐ-CP cụ thể như sau:

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ quân sự (Ảnh minh họa)

Chế độ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ

(1) Bảo hiểm xã hội (BHXH)

Theo điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư 95/2016 / TT-BQP quy định thời gian tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian đóng BHXH để làm căn cứ. để tính hưởng BHXH theo quy định. xác định.

(2) Chế độ nghỉ

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 27/2016, đối với hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ:

– Phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi: được nghỉ phép năm, thời gian nghỉ là 10 ngày (không kể ngày đi và về), được thanh toán tiền tàu, xe, tiền đi lại;

– Hạ sĩ quan, binh sĩ là học viên các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội, học từ 01 năm trở lên: thời gian nghỉ là nghỉ hè giữa hai năm học, thời gian này được nghỉ. được tính là thời gian đi nghỉ có thanh toán tiền tàu, xe, tiền đi lại;

– Trường hợp không giải quyết được việc nghỉ do yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu hoặc ở những nơi đi lại khó khăn thì được thanh toán bằng tiền (mức tiền một ngày nghỉ bằng tiền ăn). một ngày cơ bản của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh);

– Trường hợp gia đình đã nghỉ việc 01 năm theo chế độ mà gặp thiên tai, hỏa hoạn, cha đẻ, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người giám hộ hợp pháp; Trường hợp vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp chết, mất tích hoặc hạ sĩ quan, binh sĩ lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nghỉ phép đặc cách, thời gian không quá 05 ngày. không kể ngày đi và về), được thanh toán tiền tàu, xe, tiền đi lại.

(3) Đối xử với người thân

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 27/2016, thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được hưởng các khoản phụ cấp sau đây:

– 3.000.000 đồng / người / lần khi nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ bị tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến sập nhà, trôi nhà, cháy nhà, di dời chỗ ở, tài sản. tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng nề về kinh tế;

– 500.000 đồng / người / lần khi thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ ốm đau từ 01 tháng trở lên điều trị tại bệnh viện một lần từ 07 ngày trở lên;

– Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ chết, từ trần, mất tích thì thân nhân được trợ cấp 2.000.000 đồng / người.

– Miễn, giảm học phí cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ khi học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập theo quy định tại Nghị định 86/2015 / NĐ – CP ngày 02/10. , 2015.

(4) Phụ cấp khi kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ và phụ cấp khuyến khích đối với hạ sĩ quan, binh sĩ nữ đang phục vụ tại ngũ

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 27/2016:

– Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời gian tại ngũ, từ tháng thứ 25 trở đi được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng (Không. áp dụng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ chờ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; chờ đi học, thi tuyển; đang học tại các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội và các trường hợp khác);

– Hạ sĩ quan, binh sĩ nữ đang phục vụ tại ngũ: trợ cấp hàng tháng bằng 0,2 so với mức lương cơ sở.

(5) Một số chế độ, chính sách khác:

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 27/2016, hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ còn được hưởng các quyền lợi sau:

– Không mất phí chuyển tiền và bưu phí; Bưu kiện; được cấp 04 tem thư / tháng;

– Trước khi nhập ngũ thuộc diện hộ nghèo, sinh viên vay vốn ngân hàng chính sách xã hội thì được tạm hoãn đóng và không tính lãi trong thời gian phục vụ tại ngũ theo quy định. với các quy định hiện hành.

– Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe, độ tuổi thì được tham gia tuyển sinh theo quy định của Bộ Quốc phòng và được cộng điểm ưu tiên trong công tác tuyển sinh theo quy định. của Bộ Quốc phòng. các quy định hiện hành.

** Chế độ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ.

(1) Trợ cấp một lần khi xuất ngũ

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 27/2016 / NĐ-CP, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi giải ngũ bao gồm:

– Mỗi năm phục vụ trong Quân đội: được trợ cấp bằng 02 tháng lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ. Trường hợp tháng lẻ:

+ Dưới 01 tháng: không được hưởng trợ cấp;

+ Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng: được trợ cấp bằng 01 tháng lương cơ sở;

+ Từ trên 06 tháng đến 12 tháng: được trợ cấp bằng 02 tháng lương cơ sở.

– Ngoài ra, nếu phục vụ tại ngũ đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được nhận thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Trường hợp xuất ngũ trước 30 tháng, thời gian phục vụ tại ngũ từ ngày 25 đến dưới 30 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

– Được trợ cấp tạo việc làm bằng 6 tháng lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ;

– Tổ chức gặp mặt chia tay chi phí 50.000 đồng / người; được tiễn hoặc được hỗ trợ tiền tàu xe (hạng phổ thông), tiền đi lại từ đơn đến nơi ở.

(2) Một số chế độ, chính sách khác

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 27/2016, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ còn được hưởng các chế độ sau:

– Trước khi nhập ngũ, đang học hoặc được gọi đi học ở cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả và trúng tuyển vào các trường đó.

– Hỗ trợ học nghề khi xuất ngũ theo quy định tại Nghị định 61/2015 / NĐ-CP ngày 09/7/2015.

– Trường hợp trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì khi xuất ngũ được tái sử dụng, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ. Nhập ngũ; trường hợp cơ quan, tổ chức đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp. Trường hợp cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp đã giải thể hoặc không còn cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan nhà nước cùng cấp có liên quan giải thể cơ quan, tổ chức đó. quyết định một công việc.

– Trường hợp trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ được thuê lại, bố trí việc làm và bảo đảm mức lương, thù lao tương xứng với vị trí công tác và mức tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ. . Nhập ngũ; trường hợp tổ chức kinh tế chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản thì chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật; Bảo hiểm xã hội địa phương nơi tổ chức kinh tế trên đóng bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành.

– Trường hợp được nhận vào làm việc ở cơ quan, tổ chức nhà nước, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế xếp lương theo công việc thì thời gian phục vụ tại ngũ được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ. làm việc và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ sở kinh tế đó.

– Trường hợp xuất ngũ do hết thời hạn phục vụ tại ngũ hoặc có quyết định giải ngũ của Thủ tướng Chính phủ khi có lệnh bãi bỏ lệnh tổng động viên, động viên cục bộ khi trở về địa phương thì được ưu tiên bố trí việc làm. bổ sung Điểm trong tuyển sinh, xét tuyển công chức, viên chức; Trong thời gian thử việc được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch dự tuyển tương ứng với trình độ đào tạo.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng