Cơ Sở Khám Bệnh, Chữa Bệnh Được Kê Đơn Thuốc Điện Tử Chậm Nhất Là Ngày 01 Tháng 12 Năm 2022

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được kê đơn thuốc điện tử chậm nhất là ngày 1/12/2022 (ảnh minh họa).

Đơn thuốc điện tử được tạo, hiển thị, ký điện tử, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử đáp ứng quy định tại Thông tư 27/2021 / TT-BYT có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy.

Nội dung và kê đơn điện tử

– Đối với bệnh nhân ngoại trú:

+ Trường hợp kê đơn thuốc tân dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 52/2017 / TT-BYT và Thông tư 18/2018 / TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư 52/2017 / TT-BYT;

+ Trường hợp kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc nam và kê đơn thuốc kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc nam với dược liệu:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 44/2018 / TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu và đơn thuốc phối hợp thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu với dược liệu.

– Đối với bệnh nhân nội trú xuất viện:

+ Trường hợp kê đơn tại phần ghi chú của Giấy ra viện: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư 56/2017 / TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn lao động. và sức khỏe trong lĩnh vực y tế;

+ Trường hợp kê đơn theo đơn ngoại trú: thực hiện theo quy định đối với người bệnh ngoại trú nêu trên.

(Căn cứ Điều 2 Thông tư 27/2021 / TT-BYT).

Lộ trình kê đơn điện tử

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 27/2021 / TT-BYT, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kê đơn dưới dạng điện tử theo quy định tại Thông tư 27/2021 / TT-BYT theo lộ trình cụ thể như sau:

– Đối với bệnh viện hạng 3 trở lên: hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

– Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác: hoàn thành trước ngày 01/12/2022.

Thông tư 27/2021 / TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng