Chuẩn Mực Kiểm Toán Trong Kiểm Toán Hoạt Động Do Kiểm Toán Nhà Nước Thực Hiện

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Các tiêu chí kiểm toán trong đánh giá hiệu quả hoạt động (Hình ảnh minh họa)

Theo quy định tại Khoản 11 Điều 5 Luật Kiểm toán độc lập 2011, kiểm toán hoạt động là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra và đưa ra ý kiến ​​về khả năng hoạt động của doanh nghiệp. tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của một bộ phận hoặc toàn bộ đơn vị được kiểm toán.

Theo đó, các tiêu chí kiểm toán trong kiểm toán hoạt động được thực hiện theo quy định:

– Từ Đoạn 37 đến Đoạn 43 CMKTNN 3000 – Hướng dẫn Kiểm toán Hoạt động (theo Quyết định 02/2016 / QĐ-KTNN);

– Khoản 6, Điều 9 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (theo Quyết định 02/2020 / QĐ-KTNN).

Đặc biệt, kiểm toán viên nhà nước cần xây dựng các tiêu chí kiểm toán cụ thể phù hợp với nội dung kiểm toán và thỏa mãn các đặc điểm sau:

– Độ tin cậy: Có thể đưa ra kết luận nhất quán khi được các kiểm toán viên khác sử dụng trong các trường hợp tương tự.

– Tính khách quan: Không chịu sự thiên vị của KTNN hoặc các cấp quản lý của đơn vị được kiểm toán.

– Khả năng sử dụng: Có khả năng cung cấp các phát hiện và kết luận kiểm toán đáp ứng nhu cầu của người sử dụng báo cáo.

– Tính dễ hiểu: Có thể đưa ra kết luận rõ ràng, không gây hiểu lầm cho người sử dụng báo cáo.

– Tính so sánh được: Phù hợp với các chuẩn mực kiểm toán đã được KTNN tại đơn vị sử dụng trước đây hoặc với các chuẩn mực hợp lý.

– Tính toàn diện: Có khả năng đánh giá tất cả các khía cạnh quan trọng của nội dung kiểm toán và có đủ thông tin để đưa ra kết luận.

Khả năng chấp nhận: Thường được chấp nhận bởi các chuyên gia, cơ quan kiểm toán, cơ quan lập pháp, phương tiện truyền thông và dư luận.

Chi tiết xem tại Quyết định 1925 / QĐ-KTNN có hiệu lực kể từ ngày ký.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng