Chỉnh Sửa Việc Tiếp Nhận Và Xử Lý C / O Mẫu D Điện Tử

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo đó, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

(1) Khi nhận C / O mẫu D điện tử trên Cơ chế một cửa ASEAN, trường hợp không tìm thấy C / O điện tử trên Hệ thống, công chức hải quan trả lời người khai hải quan tại mục A Chỉ thị của hải quan về việc nhập khẩu. tờ khai hải quan ghi rõ: Đã tra cứu C / O nhưng không tìm thấy C / O trên Hệ thống; đồng thời báo cáo Lãnh đạo Chi cục phụ trách để kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan chỉ đạo.

Trường hợp doanh nghiệp xuất trình C / O giấy thì thực hiện theo nội dung tại điểm (2), không phải gửi báo cáo Tổng cục Hải quan.

(2) Trường hợp C / O mẫu D điện tử chưa được truyền trên hệ thống nhưng doanh nghiệp xuất trình bản giấy được cấp theo quy định của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) thì C / O có hiệu lực. sẽ được kiểm tra. / O bản giấy, đối chiếu với các chứng từ hải quan có liên quan để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

(3) Kiểm tra, chấn chỉnh việc tiếp nhận, xử lý C / O mẫu D điện tử tại các Chi cục, công chức cố tình gây khó khăn cho doanh nghiệp kiểm điểm trách nhiệm. điều động từ Chi cục, không được phân công làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

(4) Khi nhận được văn bản này, đề nghị Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai và niêm yết công khai để doanh nghiệp biết. Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất cụ thể về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Công văn 2379 / TCHQ-GSQL được ban hành ngày 20/5/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng