Chính sách ưu đãi, chế độ đặc thù đối với Bộ đội Biên phòng

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Ưu tiên giao đất ở khi có nhu cầu.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo được chính quyền địa phương nơi chuyển đến sinh sống ưu tiên theo quy định của pháp luật. Về đất đai; hỗ trợ về nhà ở, nhà ở cho gia đình, việc làm cho vợ, chồng của các đối tượng này và các chế độ, chính sách khác theo quy định khi:

+ Có thời hạn từ 05 năm trở lên;

+ Có nhu cầu di chuyển gia đình định cư, lập nghiệp lâu dài ở vùng biên giới, hải đảo.

(Theo quy định hiện hành, Nghị định 02/1998 / NĐ-CP không có chủ trương này khi Bộ đội Biên phòng có nhu cầu giải quyết ổn định ở khu vực biên giới, hải đảo).

Ngoài các chế độ tiền lương, phụ cấp và các chính sách khác trong Quân đội, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn được hưởng các khoản phụ cấp sau:

(1) Phụ cấp trách nhiệm bảo vệ biên giới, hải đảo

Trong thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, hải đảo, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn được hưởng phụ cấp trách nhiệm bảo vệ biên giới, hải đảo.

Hiện nay, phụ cấp trách nhiệm bảo vệ biên giới, hải đảo được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 02/1998 / NĐ-CP, cụ thể như sau:

+ Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên quốc phòng được phụ cấp bằng hệ số 0,3 tính trên mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định đối với công chức, viên chức Nhà nước;

+ Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ được phụ cấp bằng hệ số 0,3 tính trên phụ cấp quân hàm.

(2) Phụ cấp công tác lâu dài ở biên giới, hải đảo

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng có thời gian công tác liên tục từ 5 năm trở lên ở khu vực biên giới đất liền, hải đảo và quần đảo, hàng tháng được hưởng phụ cấp đi công tác lâu dài ở khu vực biên giới, hải đảo.

Trường hợp chế độ phụ cấp đi công tác lâu dài ở biên giới, hải đảo được quy định trong nhiều văn bản thì chỉ được hưởng mức cao nhất của chế độ, chính sách đó.

(Theo quy định hiện hành, các đối tượng trên đang công tác tại các xã vùng cao biên giới, hải đảo xa xôi sẽ được hưởng phụ cấp đi công tác lâu dài ở biên giới, hải đảo).

Hiện nay, mức phụ cấp thâm niên theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 02/1998 / NĐ-CP, cụ thể:

+ Phụ cấp làm việc lâu dài theo mức lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ: Từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm hưởng hệ số: 0,2; Từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm hưởng hệ số: 0,3; Từ đủ 15 năm trở lên hưởng hệ số: 0,4.

+ Thời gian công tác được tính hưởng phụ cấp công tác lâu năm là tổng thời gian công tác thực tế tại các đồn, đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn các xã vùng cao, hải đảo nếu bị gián đoạn thì được cộng dồn. .

Trường hợp khu vực biên giới, hải đảo thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng được hưởng trợ cấp. năm có hệ số tính theo mức lương cơ sở và thời gian công tác thực tế quy định tại Điều 5 Nghị định 76/2019 / NĐ-CP như sau:

+ 0,5 đối với người có thời gian làm việc thực tế từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

+ 0,7 đối với người có thời gian làm việc thực tế từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

+ 1,0 đối với người có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 năm trở lên.

(3) Phụ cấp kiêm nhiệm và chế độ bồi dưỡng sức khỏe

Ngoài hai loại phụ cấp trên, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng khi làm cán bộ tăng cường ở các xã biên giới, nơi có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp kiêm nhiệm hàng tháng. được tăng chế độ bồi dưỡng sức khỏe hàng năm theo quy định của pháp luật.

(So ​​với quy định hiện hành, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng không được hưởng loại phụ cấp kiêm nhiệm này).

Nghị định 106/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/01/2022, thay thế Nghị định 02/1998 / NĐ-CP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng