Chỉ thị 16 / CT-TTg, Chỉ thị 12-CT / TU: Một số thay đổi người dân Thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cụ thể, thành phố thực hiện Chỉ thị 16 theo hướng dẫn tại Công văn 2279 / UBND-VX ngày 8/7/2021 và áp dụng các biện pháp tăng cường bổ sung theo hướng dẫn tại Công văn 2468 / UBND-VX ngày 23/3. Tháng 7/2021.

Với việc tăng cường áp dụng các biện pháp mới, sẽ có một số thay đổi mà mọi người cần lưu ý khi thành phố siết khoảng cách như:

Tiêu chuẩn

Chỉ thị 16 / CT-TTg

(hướng dẫn tại Công văn 2279 / UBND-VX)

Chỉ thị 12-CT / TU

(hướng dẫn tại Công văn 2468 / UBND-VX)

Trong trường hợp mọi người được phép ra khỏi nhà

– Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác;

– Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh; thảm họa, hỏa hoạn, tang lễ.

– Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan đại diện ngoại giao và tại các cơ sở được cấp phép.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 và tăng cường các biện pháp:

Mọi người chỉ được phép ra ngoài khi thực sự cần thiết để:

– Trường hợp khẩn cấp

– Mua thực phẩm thiết yếu tại nơi cung cấp theo quy định.

– Đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị được phép hoạt động

Công trường, công trình giao thông, xây dựng

Có thể hoạt động nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch

Chỉ hoạt động trong trường hợp khẩn cấp và phải đáp ứng yêu cầu “3 nơi” hoặc “1 tuyến – 2 nơi”

Ngân hàng, chứng khoán

Có thể hoạt động nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch

Chỉ hoạt động ở mức bảo trì điện năng tối thiểu

Tang lễ, kho bạc

Có thể hoạt động nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch

Hoạt động theo yêu cầu

Người giao hàng công nghệ

Có thể hoạt động nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch

Được vận chuyển các mặt hàng thiết yếu đã được doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong thời gian kiểm dịch.

Xem thêm: Nhóm đối tượng được phép hoạt động khi TP.HCM siết khoảng cách

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng