CHI PHÍ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN

 • 29/08/2022
Chi phí đăng ký nhãn hiệu mới nhất năm 2022, được quy định cụ thể theo hướng dẫn tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016, được LHD Law Firm giải thích và hướng dẫn chi tiết các khoản phí và cách đóng phí nhãn hiệu.

Khi đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu độc quyền người nộp đơn sẽ quan tâm đến chi phí đăng ký của nhãn hiệu là bao nhiêu, Chi phí này liệu có phù hợp với họ và Cách thức đóng phí, thực hiện việc đăng ký như thế nào ?

 

Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền Các khoản phí, lệ phí nêu trên được liệt kê chi tiết theo Thông tư 22/2009/TT-BKHCN. Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền sẽ được xác định dựa trên số nhóm sản phẩm, dịch vụ đăng ký. Cụ thể, đối với 01 nhóm sản phẩm, dịch vụ (có 6 sản phẩm, dịch vụ trong 1 nhóm) thì phí, lệ phí đăng ký bao gồm các loại sau

PHÍ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 01 NHÓM TÍNH NHƯ SAU

CHI PHÍ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN

STT

Các khoản phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu

Lệ phí (đồng)

01

Lệ phí nộp đơn (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ)

180.000 

Nếu đơn đăng ký thương hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi

 30.000

02

Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cho mỗi đơn (nếu có yêu cầu)

600.000

03

Phí thẩm định nội dung (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ)

300.000

Nếu đơn đăng ký thương hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi

60.000

04

Phí tra cứu thông tin (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ)

60.000

Nếu đơn đăng ký thương hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi

24.000

05

Lệ phí công bố đơn

120.000

06

Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu

120.000

07

 Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu

120.000

08

Lệ phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu

120.000

❌ CHI TIẾT PHÍ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (PHÍ NHÀ NƯỚC CẦN ĐÓNG)

- Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

- Phí công bố đơn: 120.000VNĐ

- Phí tra cứu phục vụ TĐND: 180.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

- Phí tra cứu cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000VNĐ/01 sản phẩm, dịch vụ

- Phí thẩm định nội dung: 550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

- Phí thẩm định nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 120.000VNĐ/01 sản phầm, dịch vụ.

TRÊN ĐÂY LÀ PHÍ NHÀ NƯỚC SƠ BỘ CHO VIỆC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM 

CHI PHÍ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - LHD LAW FIRM

TRƯỜNG HỢP QUÝ KHÁCH CẦN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

HÀ NỘI 02422612929

HỒ CHÍ MINH 02822612929

ĐÀ NẴNG 02366532929

LHD LAW FIRM TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SHCN SỐ 146 CỦA VIỆT NAM

Quy trình đăng ký một nhãn hiệu sản phẩm, nhãn hiệu dịch vụ là một quy trình kéo dài 12-14 tháng theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, LHD Law Firm với 10 năm kinh nghiệm và là một đại điện của cục SHTT, chúng tôi xin sơ lược quy trình đăng ký như sau:

 

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - LHD LAW FIRM

Trước tiên: Cần hiểu rõ nhãn hiệu là gì ?  Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của đơn vị kinh doanh này với đơn vị kinh doanh khác, nhãn hiệu có thể là chữ có nghĩa, chữ tự tạo, logo hoặc kết hợp cả logo và chữ viết. Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của đơn vị kinh doanh này với đơn vị kinh doanh khác.Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có khả năng phân biệt hàng hoá,dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá,dịch vụ của chủ thể khác.

Dấu hiệu cấu thành lên nhãn hiệu: có thể cấu thành từ: tên thương mại của nhãn hiệu, hoặc các từ, số mà doanh nghiệp cho là ý nghĩa, đại diện cho sản phẩm/ dịch vụ của mình.

Nhãn hiệu nếu được phát triển cùng với tên thương mại => Có thể được gọi là "Thương hiệu" của doanh nghiệp. 

→ QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Bước 1: Tra cứu đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu

Doanh nghiệp có thể gửi mẫu nhãn hiệu kèm danh mục sản phẩm/dịch vụ nhãn hiệu bảo độ cho Công ty Luật Hồng Đức để được tra cứu sơ bộ (miễn phí) để biết đươc nhãn hiệu của doanh nghiệp dự định đăng ký có bị trùng hay gây nhầm lẫn hay không và trên cơ sở đó tư vấn, đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu.
Doanh nghiệp có thể tra cứu (có thu lệ phí) tại dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ để có kết quả tra cứu chính xác cao hơn.

Đường link tra cứu nhãn hiệu sơ bộ: https://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php

# Tra cứu có phí bảo đảm 100% khả năng nhãn hiệu đăng ký thành công 

TRA CỨU NHÃN HIỆU - LHD FIRM

Bước 2: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Doanh nghiệp sau khi chốt nhãn hiệu của mình, doanh nghiệp sẽ kê khai và hoặc thông qua đại diện sở hữu trí tuệ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Doanh nghiệp nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;

Công văn nhận được lần 1: Kết quả thẩm định hình thức

Thời hạn thẩm định hình thức: 01 – 02 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm…

Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.

Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi. Doanh nghiệp tiến hành sửa đổi theo yêu cầu và nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ.

Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Thời hạn công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Công văn lần 2: Kết quả thẩm định nội dung

Thời hạn thẩm định nội dung: 10-12 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Cục sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký.

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã đăng ký.

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo không cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký. Doanh nghiệp xem xét và gửi công văn trả lời, khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu, đồng thời đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu của doanh nghiệp.

Công văn 3: Cấp văn bằng nhãn hiệu độc quyền

Thời hạn cấp văn bằng: 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng.

Sau khi có quyết định cấp văn bằng, Doanh nghiệp nộp lệ phí vấp văn bằng và lấy văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn (ngày ưu tiên). Doanh nghiệp được gia hạn văn bằng bảo hộ và không hạn chế số lần gia hạn. Do vậy, nhãn hiệu sẽ là tài sản xuyên suốt quá trình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU -lhd firm

 

# Quy trình đăng ký nhãn hiệu bằng hình ảnh

HỒ SƠ QUÝ KHÁCH CẦN CUNG CẤP

# MẪU NHÃN HIỆU LOGO CẦN ĐĂNG KÝ

# GIẤY ỦY QUYỀN THEO MẪU CỦA LHD LAW FIRM

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA LHD LAW FIRM

   

LHD LAW FIRM  ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐƯỢC Ở ĐÂU ?

 1. LHD Law Firm (Luật Hồng Đức) được đánh giá là tổ chức đăng ký logo nhãn hiệu uy tín bậc nhất tại Việt Nam
 2. Số chứng nhận: 146 do Cục SHTT cấp
 3. LHD được đánh giá là tư vấn thân thiện và chi phí hợp lý, mục đích chính là hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam bảo vệ nhãn hiệu, logo thương hiệu của mình.
CHÚNG TÔI NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN CHO CẢ 64 TỈNH THÀNH TẠI VIỆT NAM
ĐẶC BIỆT: TẠI HÀ NỘI, HỒ CHÍ MINH, ĐÀ NẴNG, VŨNG TÀU, ĐỒNG NAI, HẢI PHÒNG, BÌNH DƯƠNG, QUẢNG NINH, VĨNH PHÚC, CẦN THƠ, HẢI PHÒNG, KHÁNH HÒA ...VV
KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI VỚI HƠN 16800 KHÁCH ĐÃ TIN DÙNG DỊCH VỤ 

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN

 

PROFILE LHD LAW FIRM
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Chi phí đăng ký nhãn hiệu mới năm 2021 gồm những khoản nào ?

Trả lời:

Chi phí đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ Thông tư 263/2016/TT-BTC, chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bao gồm:

TT

Danh mục phí, lệ phí

Mức thu (nghìn đồng)

1

Lệ phí nộp đơn

150

2

Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

600

3

Phí công bố đơn

120

4

Phí thẩm định nội dung

(cho mỗi nhóm có 06 sản phẩm/dịch vụ)

550

 

Từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm

(01 sản phẩm/dịch vụ)

120

5

Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định

(cho mỗi nhóm có 06 sản phẩm/dịch vụ)

180

 

Từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi

(01 sản phẩm/dịch vụ)

30

6

Phí phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ

(cho mỗi nhóm có 06 sản phẩm/dịch vụ)

100

 

 

Từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi

(01 sản phẩm/dịch vụ)

20

7

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

(cho 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ đầu tiên )

120

 

Từ nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ 2 trở đi

100

8

Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ

120

9

Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ

120

Lưu ý: Ngoài chi phí trên, việc đăng ký sáng chế có thể mất thêm phí “dịch vụ” nếu cá nhân, tổ chức không thể tự thực hiện đăng ký.

 

Đăng ký nhãn hiệu tự nộp đơn ở đâu ?

Trả lời:

---------

Đăng ký nhãn hiệu ở đâu?

* Địa điểm nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ theo các địa chỉ sau:

Nơi nộp

Địa chỉ

Cục Sở hữu trí tuệ

384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng

Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 - 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Thời gian trung bình cho một đơn nhãn hiệu là bao lâu ?

Trả lời

Thông thương việc đăng ký nhãn hiệu mất 24-26 tháng theo quy hiện hành

Thời gian có thể sớm hoặc muộn hơn tuỳ vào tộc độ xử lý của Chuyên viên cục SHTT

Đại diện uy tín đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam ?

Trả lời

LHD Law Firm được đánh giá cao trong lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu

Liên hệ dịch vụ 

https://www.luathongduc.com/lien-he.html

1 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  Châu
  18/10/2018

  Cần đăng kí thương hiệu

Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng