Chấm Dứt Hiệu Lực Của Thông Tư 04/2021 / Tt-Byt Về Định Mức Thanh Toán Chi Phí Khám Bệnh, Chữa Bệnh Bảo Hiểm Y Tế

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Chấm dứt hiệu lực của Thông tư 04/2021 / TT-BYT về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất (Ảnh minh họa)

Theo đó, đình chỉ toàn bộ Thông tư số 04/2021 / TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc.

Chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú trong hạn mức từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 được thanh toán theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Nghị định 146/2018 / NĐ-CP.

Thông tư 22/2021 / TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thời gian đình chỉ của Thông tư 04/2021 / TT-BYT sẽ được thực hiện kể từ ngày 01/12/2021 cho đến khi văn bản quy phạm pháp luật mới hướng dẫn về thanh toán chi phí có hiệu lực thi hành. chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định mức.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng