Cập Nhật: Quy Trình Thu Bhxh, Bhyt, Bhtn, Bhtnlđ, Bnn

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cập nhật: Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

– Quyết định 595 / QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về việc thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT;

– Quyết định 888 / QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 sửa đổi quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định 595 / QĐ-BHXH;

– Quyết định 505 / QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 sửa đổi quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định 595 / QĐ-BHXH;

– Quyết định 1040 / QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 về mẫu Báo cáo tình hình việc làm và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

– Quyết định 688 / QĐ-BHXH ngày 12/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định 505 / QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 sửa đổi quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động và bảo hiểm bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định 595 / QĐ-BHXH;

– Quyết định 811 / QĐ-BHXH ngày 16/8/2021 sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định 595 / QĐ-BHXH.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng