Cập nhật điều kiện, mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng năm 2020

  • 02/03/2020
Không chỉ chia sẻ rủi ro khi ốm đau, bệnh tật…. bảo ...

Không chỉ chia sẻ rủi ro khi ốm đau, bệnh tật…. bảo hiểm xã hội còn có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ thân nhân người lao động khi người lao động chết đi. Với chính sách tiền lương mới, năm 2020, khoản hỗ trợ này thay đổi thế nào?

Điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng năm 2020

Đối với người lao động

Khoản 1 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người lao động thuộc một trong các trường hợp dưới đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng:

- Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần;

- Đang hưởng lương hưu;

- Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Đối với thân nhân người lao động

Không phải bất cứ ai là thân nhân của những lao động nêu trên đều được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà họ chỉ được nhận khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

* Đối với con

- Con chưa đủ 18 tuổi;

- Con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai.

* Đối với vợ hoặc chồng

- Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên;

- Vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Lưu ý: Vợ hoặc chồng phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở.

* Đối với cha, mẹ

- Cha/mẹ đẻ, cha đẻ của vợ/chồng, mẹ đẻ của vợ/chồng, thành viên khác trong gia đình mà người lao động đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

- Cha/mẹ đẻ, cha đẻ của vợ/chồng, mẹ đẻ của vợ/chồng, thành viên khác trong gia đình mà người lao động đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Lưu ý: Cha/mẹ hoặc thành viên khác trong gia đình mà người lao động đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng cũng phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở.

Điều kiện, mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng 2020 (

Điều kiện, mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng 2020 (Ảnh minh họa)
 

Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng 2020

Mức trợ cấp này sẽ phụ thuộc vào việc thân nhân có người trực tiếp nuôi dưỡng hay không. Theo đó, Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội có nêu:

Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Có thể tính cụ thể như sau:

* Trường hợp không có người trực tiếp nuôi dưỡng

Mức trợ cấp = 70% x Mức lương cơ sở

Từ 01/01/2020: Mức trợ cấp = 70% x 1.490.000 đồng/tháng = 1.043.000 đồng/tháng

Từ 01/7/2020: Mức trợ cấp = 70% x 1.600.000 đồng/tháng = 1.120.000 đồng/tháng

* Trường hợp còn lại

Mức trợ cấp = 50% x Mức lương cơ sở

Từ 01/01/2020: Mức trợ cấp = 50% x 1.490.000 đồng/tháng = 745.000 đồng/tháng

Từ 01/7/2020: Mức trợ cấp = 50% x 1.600.000 đồng/tháng = 800.000 đồng/tháng.

Lưu ý:

- 01 người chết thì tối đa 04 người được hưởng trợ cấp;

- 02 người chết trở lên thì thân nhân được hưởng 02 lần mức trợ cấp nêu trên;

- Thời điểm hưởng trợ cấp là tháng liền kề sau tháng mà người lao động chết. Trường hợp bố chết mà mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp của con tính từ tháng con được sinh ra.

>> Hướng dẫn cách tính chế độ tử tuất chi tiết nhất


Thùy Linh

(Nguồn: https://luatvietnam.vn)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng