Căn cước công dân bị thu hồi, tạm giữ trong những trường hợp nào?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Các trường hợp thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân (Ảnh minh họa)

(1) Căn cước công dân bị thu hồi trong trường hợp công dân bị tước quốc tịch Việt Nam hoặc bị thu hồi quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

(2) Căn cước công dân bị tạm giữ trong các trường hợp sau đây:

– Người đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

– Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

Trong thời gian tạm giữ thẻ Căn cước công dân, công dân được cơ quan tạm giữ thẻ Căn cước công dân cho phép sử dụng thẻ Căn cước công dân của mình để thực hiện các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Công dân được trả thẻ Căn cước công dân khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam, chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. buộc.

Thẩm quyền thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân:

– Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền thu hồi thẻ Căn cước công dân đối với trường hợp quy định tại khoản (1);

– Cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có thẩm quyền tạm giữ CMND. phí công dân thuộc trường hợp quy định tại khoản (2).

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng