Cách Xác Định Tuổi Của Đứa Trẻ Để Nhận Hỗ Trợ Covid-19

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo Nghị quyết 68 / NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg, trẻ em được hỗ trợ trong 2 trường hợp, lần lượt xác định mốc tuổi. như sau:

Trường hợp 1: Trẻ em dưới 6 tuổi có cha đẻ / mẹ đẻ / cha mẹ nuôi / người chăm sóc thay thế là nhân viên đủ điều kiện nhận hỗ trợ Covid-19 thuộc một trong các trường hợp sau:

– Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương

– Nhân viên ngừng việc

– Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

Trong trường hợp này, quyền lợi dành cho trẻ em sẽ đi kèm với quyền lợi của cha đẻ / mẹ đẻ / cha nuôi / mẹ nuôi / người chăm sóc thay thế (gọi chung là người lao động); tức là nếu họ đủ điều kiện để được cấp dưỡng thì sẽ xem xét trẻ em có được hưởng hay không.

Do đó, tuổi của trẻ sẽ được xác định tại thời điểm người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động để xem có đủ điều kiện được hưởng hay không.

Lưu ý, thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động phải trong khoảng thời gian quy định thì người lao động mới được hỗ trợ:

+ Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương: thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

+ Người lao động ngừng việc: Thời điểm bắt đầu ngừng việc từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

+ Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động: Thời điểm chấm dứt từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

Ví dụ: Ông A có 1 con và bị đình chỉ hợp đồng lao động từ ngày 01/6/2021 do công ty phải tạm ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống đại dịch COVID-19. .

Ông A thuộc diện được hỗ trợ Covid-19 theo quy định tại Điều 13 Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg, như vậy:

– Nếu tại thời điểm ngày 01/6/2021 (thời điểm bắt đầu tạm hoãn hợp đồng) mà con của ông A chưa đủ 6 tuổi thì được trợ cấp thêm 1.000.000 đồng.

– Nếu đến thời điểm 01/6/2021, các con của ông A từ đủ 6 tuổi trở lên thì không được hưởng thêm trợ cấp.

Xem thêm:

>> Cách xác định đúng “đủ từ, đủ từ, chưa đủ tuổi, chưa đủ tuổi”

>> Điều kiện nhận hỗ trợ Covid-19

Trường hợp 2: Trẻ em phải được điều trị nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định của Luật trẻ em 2016 thì trẻ em là người dưới 16 tuổi.

Như vậy, người dưới 16 tuổi phải điều trị nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được ngân sách nhà nước đài thọ chi phí điều trị và tiền ăn; được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Thời điểm trẻ bắt đầu điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế (thời điểm này từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021) nhưng dưới 16 tuổi được hỗ trợ.

Ví dụ:

B phải được cách ly y tế và điều trị bằng covid-19 từ ngày 1/5/2021.

Nếu đến thời điểm 1/5/2021 mà B chưa đủ 16 tuổi thì B sẽ được cấp dưỡng.

Nếu tại thời điểm ngày 1/5/2021 B từ đủ 16 tuổi thì B không còn là con nên không được cấp dưỡng.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng