Cách Sử Dụng 04 Loại Cmnd Và Cccd Cùng Tồn Tại

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Về vấn đề này, LUẬT HỒNG ĐỨC trả lời như sau:

1. Đối với người đang sử dụng CMND 9 số hoặc CMND 12 số

Theo quy định, thời hạn sử dụng của CMND là 15 năm kể từ ngày cấp nên sẽ chia thành 2 trường hợp:

** Nếu CMND còn hạn:

– Công dân phải làm thủ tục đổi CMND sang CCCD có chip nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Chứng minh nhân dân bị hỏng không sử dụng được;

+ Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

+ Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ra ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Thay đổi danh tính.

– Công dân làm thủ tục cấp lại (cấp lại thì CCCD cũng được cấp chip) trong trường hợp bị mất CMND.

Ngoài các trường hợp trên, công dân có thể lựa chọn:

+ Nếu không có nhu cầu thì có thể tiếp tục sử dụng CMND cho đến khi hết hạn sử dụng mà không phải đổi sang CCCD có chip.

+ Nếu có nhu cầu có thể đổi sang thẻ CCCD bằng chip mới.

** Nếu CMND đã hết hạn sử dụng.

Trường hợp CMND hết hạn sử dụng thì phải làm thủ tục đổi CMND sang CCCD có gắn chip (bắt buộc phải có).

(Căn cứ Điều 5 Nghị định 05/1999 / NĐ-CP)

2. Đối với các đối tượng đang sử dụng CCCD mã vạch hoặc CCCD có gắn chip (gọi chung là thẻ CCCD)

Đối với thẻ CCCD, thời hạn sử dụng được in trực tiếp trên thẻ theo nguyên tắc sau:

– Thẻ CCCD phải đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

– Thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước tuổi quy định trên thì còn giá trị đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Vì vậy, người dân chỉ cần nhìn vào thời gian in trên mặt thẻ là có thể biết được thời hạn sử dụng của CMND, không cần quá quan tâm đến độ tuổi, khi cấp công an đã tính cho người dân rồi. Căn cứ vào đó:

** Đối với thẻ CCCD còn thời hạn sử dụng

– Công dân đổi từ CCCD có mã vạch sang CCCD có chip hoặc từ CCCD có chip sang CCCD có chip nếu:

+ Thẻ bị hỏng không sử dụng được;

+ Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng;

+ Xác định lại giới tính, quê quán;

+ Có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD;

– Công dân đề nghị cấp lại thẻ CCCD trong các trường hợp sau đây:

+ Mất thẻ CCCD;

+ Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

– Ngoài các trường hợp trên, đối với người đang sử dụng mã số CCCD có thể lựa chọn:

+ Nếu có nhu cầu đổi sang CCCD bằng chip thì sẽ được đổi (tùy chọn).

+ Nếu không có nhu cầu đổi, bạn có thể tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn sử dụng.

** Đối với thẻ CCCD hết hạn sử dụng

Trường hợp CCCD hết hạn sử dụng, công dân sẽ phải làm thủ tục đổi thẻ mới, vì khi hết hạn thẻ sẽ không có giá trị sử dụng.

Ngoài ra, hiện nay đang có dự thảo Nghị định quy định khi CCCD hết hạn sử dụng nếu không đổi theo quy định có thể bị phạt đến 500.000 đồng (Xem chi tiết tại đây).

Căn cứ: Điều 21 và 23 Luật Căn cước công dân 2014

Xem thêm:

>> Các giấy tờ cần chỉnh sửa, cập nhật khi đổi CMND sang CCCD có gắn chip

>> Thẻ căn cước công dân có chip thay thế được những giấy tờ gì?

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng