Cách Phản Ánh Tin Nhắn Rác, Cuộc Gọi Và Đăng Ký Không Nhận Quảng Cáo

 • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn phản ánh tin nhắn, cuộc gọi rác và đăng ký không nhận quảng cáo (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 22/2021 / TT-BTTTT hướng dẫn người dùng phản ánh, cung cấp bằng chứng về tin nhắn, email, cuộc gọi rác và đăng ký, hủy đăng ký Danh mục không quảng cáo như sau:

1. Hướng dẫn người dùng phản ánh và cung cấp bằng chứng về tin nhắn rác, cuộc gọi rác và email rác:

 • Đối với tin nhắn rác:
 • Phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656 với cú pháp: [Nguồn phát tán][Nội dung tin nhắn rác] hoặc S (nguồn phân phối) (Nội dung tin nhắn rác) gửi 5656.
 • Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.
 • Đối với các cuộc gọi rác:
 • Phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656: Người dùng soạn tin nhắn phản ánh theo cú pháp: V [Nguồn phát tán][Nội dung cuộc gọi rác] hoặc V (Nguồn phân phối) (Nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656.
 • Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.
 • Đối với email spam:
 • Phản ánh thông qua việc chuyển tiếp các email rác đến địa chỉ email: chongthurac@vneert.vn;
 • Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

2. Hướng dẫn người dùng đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không quảng cáo như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 91/2020 / NĐ-CP: Danh sách DoNotCall là tập hợp các số điện thoại mà người có quyền sử dụng số điện thoại đó đã đăng ký và không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đã đăng ký nào. Đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo

 • Đăng ký hoặc hủy đăng ký khỏi Danh sách không được khuyến mại được thực hiện thông qua một trong các phương pháp sau:
 • Đăng ký hoặc hủy qua SMS (qua đầu số 5656);
 • Đăng ký hoặc hủy qua website (khongquangcao.ais.gov.vn) hoặc tổng đài hoặc ứng dụng.
 • Nội dung đăng ký hoặc hủy đăng ký.

– Đăng ký hoặc hủy đăng ký khỏi danh sách Không nhận tin nhắn khuyến mại.

 • Cú pháp đăng ký: DK DNC S gửi 5656;
 • Cú pháp hủy: HUY DNC S gửi 5656.

– Đăng ký hoặc hủy đăng ký khỏi Danh sách cuộc gọi không nhận quảng cáo.

 • Cú pháp đăng ký: DK DNC V gửi 5656;
 • Cú pháp hủy: HUY DNC V gửi 5656.

– Đăng ký hoặc hủy đăng ký Không nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo.

 • Cú pháp đăng ký: DK DNC gửi 5656;
 • Cú pháp hủy: HUY DNC gửi 5656.

3. Mọi đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không khuyến mãi thông qua trang web hoặc thông qua ứng dụng phải được xác nhận qua số điện thoại đã đăng ký hoặc hủy đăng ký.

Thông tư 22/2021 / TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/03/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng