Cách Lập Danh Sách Xét Duyệt Nhận Hỗ Trợ Đợt 3 Của Covid-19 Tại Tp.

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cách lập danh sách xét duyệt nhận hỗ trợ đợt 3 của Covid-19 tại TP.HCM (ảnh minh họa)

Theo đó, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đủ điều kiện gửi UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức theo trình tự sau:

Bước 1:

– Thành lập Tổ công tác thực hiện chính sách hỗ trợ ở khu phố, ấp, gồm: Cán bộ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Cảnh sát khu vực; Khu đội trưởng, Trưởng ban điều hành khu phố, ấp; Tổ trưởng Tổ dân phố; đại diện Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể khu phố, ấp và các ngành (nếu có). Nhiệm vụ của Tổ công tác là kiểm tra, rà soát, đối chiếu các tiêu chí theo quy định để xác định người có hoàn cảnh thực sự khó khăn (theo Mẫu số 2 đính kèm), tổ chức lấy ý kiến, xét duyệt đề nghị. của Nhóm công tác. Sau đó, gửi toàn bộ biên bản cuộc họp kèm theo danh sách đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Lưu ý: Không tính các trường hợp về quê, sinh sống tại các địa phương khác.

– Ngoài ra, Tổ công tác có nhiệm vụ trực tiếp tiếp thu ý kiến ​​của nhân dân, giải đáp thắc mắc cho nhân dân, tổng hợp ý kiến ​​báo cáo cấp ủy, chính quyền cùng cấp xem xét, giải trình; công khai danh sách hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ cho nhân dân sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Bước 2:

– Sau khi nhận được biên bản của Tổ công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thành lập Hội đồng xét duyệt cấp xã gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Cán bộ phụ trách lao động; Trưởng công an xã; Đội trưởng Đội, Cảnh sát khu vực phường; Khu đội trưởng, Trưởng ban điều hành khu phố, ấp; Tổ trưởng Tổ dân phố; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, phường, thị trấn.

– Hội đồng xét duyệt cấp xã họp, xem xét, chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của từng đối tượng, lập danh sách những người có hoàn cảnh thực sự khó khăn được hỗ trợ (có đối chiếu với nhau). cơ quan BHXH lập danh sách loại trừ người đang hưởng lương hưu, người đóng BHXH và loại doanh nghiệp trả lương tháng 8 năm 2021), chốt danh sách gửi UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thẩm định. và phê duyệt theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp không đủ điều kiện được hỗ trợ thì UBND xã, phường, thị trấn ghi vào biên bản và chỉ đạo Tổ công tác ở khu phố, ấp thông báo và nêu rõ lý do để nhân dân biết. .

Bước 3:

– Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức thẩm định, phê duyệt danh sách và hỗ trợ kinh phí. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hỗ trợ theo quy định, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách.

– Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thông báo rộng rãi đến cộng đồng dân cư và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. , khu dân cư, tổ dân phố (nếu có), trang thông tin điện tử xã, phường, thị trấn (nếu có).

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng