Cách Đăng Ký Trực Tuyến Để Nhận Hỗ Trợ Theo Nghị Quyết 116 Với Nhân Viên Bị Chấm Dứt Hợp Đồng

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Đối tượng thực hiện thủ tục

Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 đã có tài khoản VssID.

Lưu ý, những người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ không thực hiện được thủ tục này và sẽ nhận được cảnh báo là không thuộc diện làm thủ tục trực tuyến.

Cách đăng ký trực tuyến

– Bước 1: Truy cập trang web

https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

– Bước 2: Đăng nhập bằng số An sinh xã hội và mật khẩu (VssID)

– Bước 3: Chọn “KHAI BÁO HỒ SƠ”

– Bước 4: Chọn thủ tục “HỖ TRỢ ĐỐI TÁC BẢO HIỂM QUỐC TẾ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19”

– Bước 5:

+ Chọn BHXH tỉnh / thành phố nơi bạn đăng ký để được hỗ trợ.

Hệ thống sẽ hiển thị nơi bạn đóng cuối cùng, nếu bạn muốn nhận ở nơi khác thì bấm Đổi và chọn điểm đến theo nhu cầu của mình:

Khai báo đầy đủ thông tin

+ Kiểm tra số tháng đóng BHTN trên BHXH Việt Nam để điền số tháng đã đóng.