Cách Đăng Ký Mã Qr Code Khai Báo Y Tế Bằng Ứng Dụng Vneid

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Bước 1: Cài đặt ứng dụng

Công dân vào App store hoặc CH Play tìm kiếm từ khóa “VNEID”. Sau đó tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Bước 2: Đăng ký tài khoản

– Bằng cách nhấp vào nút đăng ký. Sau đó nhập các thông tin gồm: SĐT và CMTND / CCCD rồi nhấn nút đăng ký.