Cách đăng ký mã QR Code khai báo y tế bằng ứng dụng VNEID

  • 10/01/2022

Bước 1: Cài đặt ứng dụng

Công dân vào App store hoặc CH Play tìm kiếm từ khóa “VNEID”. Sau đó tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Bước 2: Đăng ký tài khoản

– Bằng cách nhấp vào nút đăng ký. Sau đó nhập các thông tin gồm: SĐT và CMTND / CCCD rồi nhấn nút đăng ký.