Cách chuyển đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang trình độ thạc sĩ

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Về vấn đề này, LUẬT HỒNG ĐỨC trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 5, Điều 27 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2014 / TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 thì:

Người đứng đầu cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ quy định trình độ ngoại ngữ cần đạt theo yêu cầu của hội đồng khoa học đào tạo, nhưng tối thiểu phải đạt bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc. cho Việt Nam hoặc tương đương.

Việc xác định trình độ tương đương (quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ) được thực hiện theo bảng dưới đây:

Đối với tiếng Anh

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Kỳ thi Cambridge

BEC

BULATS

Khung Châu Âu

Cấp 3

4,5

450 ITP

133 CBT 45 iBT

450

VẬT NUÔI

Sơ bộ

40

B1

Đối với một số ngôn ngữ khác

Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

tiếng Nga

người Pháp

tiếng Đức

người Trung Quốc

tiếng Nhật

Cấp 3

TRKI I

DELF B1

TCF niveau 3

B1

ZD

HSK cấp 3

JLPT N4

Lưu ý: Đối với một số chứng chỉ quốc tế không phổ biến khác, cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ sẽ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến ​​về việc quy đổi tương đương, nếu được chấp thuận có thể thông báo cho người tham gia. thi.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng