Các trường hợp chưa được nghỉ hằng năm từ năm 2021

  • 10/01/2022

Các trường hợp nghỉ hằng năm không được hưởng nguyên lương

Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định việc thanh toán nếu chưa nghỉ xong việc như sau:

Trường hợp do thôi việc, mất việc làm mà không nghỉ hàng năm hoặc không nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì người sử dụng lao động trả lương cho những ngày chưa nghỉ.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, có hai trường hợp được tự động trả lương cho những ngày chưa nghỉ đó là do: thôi việc hoặc mất việc làm.

(Trước năm 2021, người lao động vẫn được trả lương cho những ngày chưa nghỉ do “lý do khác”).

Ngoài ra, nếu người lao động và doanh nghiệp có thỏa thuận về việc thanh toán tiền nghỉ phép năm cho những ngày chưa được nghỉ thì thực hiện theo thỏa thuận.

Chỉ có 2 trường hợp được nghỉ phép năm vẫn chưa được nghỉ (Ảnh minh họa)

Số ngày nghỉ hàng năm của người lao động

– Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

+ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

+ 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, người lao động tàn tật, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

+ 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt gian khổ, độc hại, nguy hiểm.

– Người lao động làm việc dưới 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm tỷ lệ thuận với số tháng làm việc.

– Cứ đủ 05 năm làm việc cho người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm 01 ngày.

– Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

– Khi nghỉ phép năm, nếu người lao động đi bằng phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi trên 2 ngày thì kể từ ngày thứ 3 trở đi, người lao động được cộng thêm thời gian đi lại. ngày nghỉ. hàng năm và chỉ được tính nghỉ 1 lần trong năm.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng