Các Loại Biển Báo Tốc Độ Mà Người Lái Xe Phải Biết

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Các loại biển báo tốc độ mà người điều khiển phương tiện phải biết (Ảnh minh họa)

** Biển báo giới hạn tốc độ

* Tốc độ tối đa đáng kể cho phép

– Biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép”.

Biển báo có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá giá trị ghi trên biển, trừ các xe ưu tiên theo quy định. Người điều khiển phương tiện căn cứ vào các điều kiện cụ thể khác như khí hậu, thời tiết, tình trạng mặt đường, tình hình giao thông, phương tiện, tình trạng sức khỏe để điều khiển phương tiện với tốc độ phù hợp, an toàn, không gây cản trở. vượt quá giá trị ghi trên biển.

– Biển số P.127a: Tốc độ tối đa cho phép vào ban đêm;